aile-ikamet-izni-nasil-alinir

Aile ikamet izni Türkiye ‘de herhangi bir yasal ikamet türünden kalma hakkı kazanan yabancı uyruklu kişinin, mültecilerin (sığınmacıların) ve ikincil koruma hakkı olan yabancıların eşine, yabancı uyruklu kişinin reşit olmamış kendi çocuğuna, yabancı uyruklu eşinin reşit olmamış çocuğuna ve yabancı uyruklu kişi ve yabancı uyruklu eşinin kendi yaşam koşullarını devam ettiremeyecek durum da olan çocuğuna belirli yasal koşullar ve belirli süre olarak verilen ikamet türüdür.

Yabancıları Koruma Kanunu ve Uluslararası Arası Koruma Kanununun 37. ve 34.  Maddelerin de belirtilen hükümlere dayanılarak düzenlenen ikamet izin türüdür.

Uzun süre ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin talep ettikleri ikamet türüdür.

Aile İkamet İznini Kimler Alma Hakkına Sahiptir?

Aile ikamet izni hakkına sahip olan yabancı uyruklu kişiler şunlardır;

 • Türkiye’de ikamet izni olan yabancı uyruklu kişinin yabancı uyruklu eşi,
 • Yabancının reşit olmayan kendi çocuğu,
 • Yabancının yabancı uyruklu olan eşinin reşit olmamış kendi çocuğu,
 • İkamet izni olan yabancının ve eşinin insani bakıma muhtaç olan çocuğu.

Bu şartları taşıyan yabancı uyruklu kişiler Aile İkameti İzni için başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklu kişiler Yabancılar Koruma Kanununa göre hukuki hiçbir sorun olmadığı sürece Türk Vatandaşlarına sağlanan bazı haklar saklı kalmak koşuluyla bütün haklardan yararlanabilmektedirler.

Aile ikametine başvuru yapan yabancı uyruklu kişi kendi ikamet izin süresi dışın da bir süre için aile üyelerine ikamet izni süresi için başvuru da bulunamaz.

Aile İkamet İzni Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu ikamet türünden olan izin hakkını Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun tanıdığı haklara göre talep edebilmektedir.

Aile ikameti başvuru şartları şunlardır;

 1. İkamet ettiği ülke de ikamet izin türlerinden biri ile yasal olarak o ülke de 1 yıl boyunca ikamet etmesi gerekmektedir.
 2. Toplam gelirinin ikamet izni talebin de bulunduğu ülkenin aylık asgari geçim gelirinin altın da olmamalıdır ve aile ikametine başvuru yapan yabancının başvuru da bulunduğu diğer aile üyelerini de geçindirecek olan toplam gelirinin aylık asgari geçim ücretinin 1/3’i de diğer aile üyelerine de sağlamalıdır.
 3. Kişi kendisini ve diğer başvuru da bulunduğu yabancı uyruklu aile üyelerini de kapsayan genel sağlık sigortasına sahip olmalıdır.
 4. Başvuru da bulunduğu diğer aile üyeleri için gerekli barınma koşullarını ve güvenliği sağlamakla sorumludur.
 5. Aile ikameti talebin de bulunduğu süre için de 5 sene süresince aile düzenine zarar veren herhangi bir suçtan dolayı ceza almadığına dair kanıtlayıcı olan adli sicil belgesi ile ispat etmek zorundadır.
 6. Mutlaka adres kayıt sistemin de tanımlı olmalıdır.
 7. Yabancı uyruklu kişi ikamet ettiği ülke de bilimsel bir araştırma amacıyla ikamette bulunuyorsa bu yabancının aile ikameti talebin de 1 yıl ikamet şartı zorunlu tutulmamaktadır.

Aile İkameti İsteyen Yabancı Uyruklu Kişilerden İstenen Şartlar Nelerdir?

 1. Yabancının aile birleşimi talebin de bulunduğu eşi ile evli olduğuna dair resmî belge,
 2. Yabancının ikamet izni istediği reşit olmamış çocuklarının doğum belgeleri,
 3. Destekleyicisi ile daha önce de aynı evde ikamet ettiğini ve tekrar aynı kişi ile yaşamak istediğini belirtmesi veya bunu beyan etmesi istenir.
 4. Destekleyicisi ile olan evliliğinin sahte olmaması gerekmektedir.
 5. Yabancı uyruklu kişinin de yasal reşit yaşı olan 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 6. Aile ikametine başvurusun da bulunan mülteciler (sığınmacılar) ve ikincil koruma da yer alan yabancı uyruklu kişiler de evlilik şartı aranmayabilir.
 7. Aile ikameti isteyen yabancı uyruklu kişi Yabancıları Koruma ve Uluslararası koruma Kanununun 7. Maddesinin özelliklerini taşımaması gerekmektedir. Bu madde şu şartları içermektedir;
 8. Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişinin pasaportunun, pasaport yerine kullandığı belgenin, ikamet izninin, çalışma izninin veya vizesinin olmaması ya da bahsi geçen belgelerin gerçek olmadığı anlaşılırsa,
 9. Yabancı uyruklu kişinin ikamet izninin, vizesinin ya da vize muafiyet süresinin bitmesine yakın en az 60 günden daha uzun süreli pasaportunun veya pasaportu yerine geçebilen belgenin olması,
 10. Aile ikameti isteyen yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girişi yasaklı olmamalıdır.
 11. Bu maddelere bağlı olarak talebi ret alan yabancı uyruklu kişiye durumun tebliği yapılmalıdır. Yapılan tebliğ de aile ikamet talebi ret alan yabancının karara nasıl itiraz edebileceği, hukuki hakları ve hukuki sorumluluklarına dair bilgi verilir.

Aile İkamet İzinlerinde Destekleyici Kavramı Ne demektir?

Aile ikamet izinlerinde, aile birliğinin korunmasına yönelik Türkiye’de ikamet edecek olan yabancı uyruklu kişinin ikamet masraflarını karşılayabilecek olan ve ikamet izni talebini gerçekleştiren yabancı uyruklu kişi ikamet başvurusu için destekleyici olarak göstermiş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye de yasal olarak ikamet etme hakkına sahip olan ve adına destekleyici denen bir kişi bulunmalıdır. Aşağıda yabancıların aile ikamet izni almaları sırasın da kimlerin destekleyici olabileceği belirtilmiştir:

 1. Türk vatandaşları,
 2. Mavi karta sahip olanlar yabancılar,
 3. İkamet izni bulunanlar yabancı uyruklu kişiler,
 4. Mülteciler (sığınmacılar),
 5. İkincil koruma statüsünde olan yabancılar,
 6. Uluslararası koruma başvurusu yapmış olan yabancı uyruklu kişi ve şartlı mülteciler (sığınmacılar) dışında yasalar çerçevesinde ikamet izni yerine geçtiği resmî kurumlarca kabul edilen kimlik belgesi sahibi olan kişiler.

Aile İkamet İzni Başvuruları Nereye Yapılır?

Göç idaresinin resmi internet sitesinden e-ikamet sayfasından doldurulacak başvuru formu ile başlar.  Buradan oluşturulacak randevu sonrası göç idaresi tarafından verilen gün ve saatte yabancı uyruklu kişinin ikamet edeceği ilin göç idaresi müdürlüğüne, başvurduğu ikamet türüne göre evrakları eksiksiz bir şekil de hazırlanarak gün ve saatin de gidilmelidir.

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU İL GÖÇ İDARESİ VEYA İLÇE ÇALIŞMA GURUP BAŞKANLIKLARINA YAPILIR

Aile İkamet İzni Başvurusu Süreleri Ne Kadardır?

Türkiye’ye vize muafiyetiyle ya da vizeli giriş yapmış olması halin de 6 ay içerisinde 3 aylık kalma süresini tamamlamasının ardından şartlarının uyduğu ikamet izni türüne başvuru gerçekleştirmesi zorunludur. Başvuruların sonuçlanması kurumun çalışma yoğunluğuna göre değişmekle beraber genel olarak 3 ayda tamamlanabilir.

Yabancıların başvuru süreleri incelendiğinde, aile ikamet izinlerinin sona ermesine 60 gün kala başvuruların başladığı ve her koşulda başvurunun ikamet izni süresi dolmadan yapılması gerektiği görülmektedir.

Ancak başvuruda bulunacak olan destekleyici statüsünde ki yabancı uyruklu kişi herhangi bir yasal ikamet türünden biri ile 1 yıl süreyle o ülke de ikamet ediyor olmalıdır.

Aile ikamet izin süreleri tamamlanmış olan yabancı uyruklu kişilerin, bu zaman zarfında başvuru da bulunmamış olmaları halinde;

 1. Geçerli bir mazeret gösteren yabancı uyruklu kişinin başvuruları kabul edilecektir.
 2. Geçerli bir mazereti olmadan ikamet izni süresi dolmadan uzatma için başvuru yapmamış olan yabancı uyruklu kişinin, ikamet sürelerinin bitiş süresiyle başvuru süreleri arasında geçen gün kadar ikamet harcı ve ceza uygulaması yapılmaktadır.

AİLE İKAMET İZNİ GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Sahibinin Hazırlaması Gereken Belgeler:

 • Müracaat Belgesi
 • Pasaport Aslı
 • Pasaport Fotokopileri
 • Eski İkamet Kimlik Kartı- (Varsa)
 • 4 adet Biometrik fotoğraf

Destekleyici Eş veya Aile Üyesi Hazırlaması Gereken Belgeler

 • Evlilik Cüzdanı
 • Adli Sicil Belgesi (E-Devlet’ ten barkotlu veya adliyeden onalı)
 • Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet’ ten barkotlu veya Muhtardan onaylı).
 • Kimlik fotokopisi arkalı önlü
 • SGK’ dan provizyon Belgesi
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile eksiksiz e-devletten barkotlu veya Nüfus müdürlüğünden onaylı)
 • Bordrolu çalışan ise iş yerinden son 3 Aylık Maaş Bordrosu (Kaşeli ve imzalı olmalı), Emekli ise SGK’ dan maaş bordrosu kaşeli ve imzalı olmalı, İş Veren İse Son 3 aylık banka hesap dökümü bankadan kaşeli ve imzalı ve Vergi Levhası)
 • 18 yaş altı çocuklar için Doğum Belgesi bu belgenin Noterli Türkçe tercümesi ardından konsolosluk ve dış işleri bakanlığı onayı gerekecektir.
 • 18 yaş altı çocuğun anne ve babasından herhangi birisinin başvuruda bulunmaması durumunda bulunmayan kişi hazır bulunana muvafakatname verecek Noterli Türkçe tercümesi ardından konsolosluk ve dış işleri bakanlığı onayı gerekecektir.
 • Harç Ücret:
  9233-kodlu Göç İdaresi İkamet Harcı
  9207-kodlu İkamet Kimlik Kart Bedel
  Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ( https://ivd.gib.gov.tr ) Ödemeler bu adresten yapılır.

ÖNEMLİ: Yabancıların aile ikamet izni başvuru evrakları bazı durumlarda değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan evraklar standart hazırlanması gereken evraklardır. İl Göç İdaresi Müdürlükleri veya İlçe Çalışma Gurup Başkanlıkları ekstra evrak isteme yetkisine sahiptir.

İkamet İzni Belge Bedeli ve Harç Ücreti 2021 Yılı

ÜLKELERE GÖRE VERGİ VE KART ÜCRETLERİVERGİ ÜCRETİKART ÜCRETİ
Şili, Sırbistan, Fiji, Norveç449.70 $125 TL
Cezayir, Belarus, Belçika, Kuveyt, İspanya, Ürdün, Malta, Lüksemburg, Singapur, Tayvan39 $125 TL
Filipinler, Arnavutluk, Japonya, Tacikistan, Kamboçya, İsrail, Mali, Umman56 $125 TL
Karadağ, Fildişi Sahili, Irak, Tunus, Fas, Mısır11 $125 TL)
Mikronezya, Güney Kore, Etiyopya, Hong Kong, Rusya25 $125 TL
Diğer dünya ülkeleri için Standart ücretler.80 $125 TL

Onaylanmış Aile İkamet İzni Belgesi Nasıl Alabilirim?

Aile ikamet başvurusu onaylanan yabancı uyruklu kişinin aile ikamet izin belgesi resmi olarak kayıt ettirdiği ikamet adresine il göç idaresi tarafından bastırılan evrakları PTT yoluyla ikamet adresine gönderilecektir.

Ancak onaylanan aile ikamet izin belgesi başvuru yapılan ilin il göç idaresinin çalışma yoğunluğuna göre postalanmaktadır.

Aile İkameti İçin Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir?

Yabancılar Aile ikamet izni sona erdiğinde ne yapmalıdırlar?

 • Yabancı uyruklu kişilerin, aile ikameti izinlerinin bitmesi halin de aile ikameti izin şartlarını hala bulunduruyorsa, Türkiye’den çıkmalarına gerek kalmadan aile ikameti izinlerini uzatma hakları vardır. Ancak Aile ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu kişinin şartların da bir değişiklik oluşmuş ise yeni durumuna uygun olan ikamet izni talebin de bulunması gereklidir.

Aile ikamet izni başvurusunu yabancı uyruklu kişi adına başka biri yapabilir mi?

 • Aile ikamet izni başvurusu sırasında yabancıları koruma ve uluslararası koruma kanununa dayanarak uygulanmakta olan refakat sistemine son verilmiştir. 6458 no’lu yabancıları koruma ve uluslararası koruma kanunu bağlamında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. İlgili düzenlemede oturum izni başvurularında yabancı uyruklu kişinin ikamet izni başvurusunu kendisi yapabileceği gibi yasal temsilcisi ya da yasal vekâletli avukatı tarafından da yapılabilmektedir. Ancak il göç idarelerine verilen inisiyatif ile ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişinin şahsi olarak bulunmasını talep edebilir.

Çalışma izni olan yabancı uyruklu kişi aile oturma izni alması gerekli midir?

 • Yabancıların Çalışma İzni Kanununa dayanarak geçerli bir çalışma izni olan yabancı uyruklu kişinin ayrıca aile ikameti izni almasına gerek bulunmamaktadır. Çalışma izni muafiyeti olan yabancı uyruklu kişi ayrı bir ikamet izni almayabilir.

Aile ikamet izin süreleri ne kadardır?

 • Bu başvuru türünde her seferde 3 yıllık süre için düzenlenmektedir.

Aile ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu kişinin destekleyiciden boşanması halin de ne yapmalıdır?

 • Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişinin destekleyicisinden boşanması durumun da eğer 3 sene boyunca aile ikamet izniyle Türkiye’de ikameti varsa başvuru da bulunması durumunda kısa dönem ikamet (turistik ikamet) iznine geçiş yapma hakkı bulunmaktadır.
Aile İkamet İzni Nedir? Nasıl Alınır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir