yabanci-calisma-izni-nasil-iptal-edilir

Yabancı çalışma izni iptal ettirmek isteyen işyeri sahipleri tıpkı çalışma izni başvurusunda olduğu gibi e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla iptal başvurusunda bulunabilir. İptal işlemi için yabancıların çalışma izni otomasyon sistemi tercih edilmeli, bir dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır. Yabancı çalışanın sigortasının çıkış tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde çalışma Bakanlığı’na bu durumun bildirilmesi ve çalışma izninin iptalinin istenmesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi durumda Yabancı çalışma izni devam eder.

”ÇALIŞMA İZNİ İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIR” ÇALIMA İZNİ ALMAK KADAR ÖNEMLİ BİR KONUDUR

calisma-izni-iptal-ettirmek

Çalışma İzni Nasıl İptal Edilir?

Yabancı çalışanların işten çıkması ile birlikte iptal durumu için e-devlet üzerinden dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir Bu konuda dilekçeyi eksiksiz bir şekilde doldurularak çalışanın çalışma izni kartını gerekli mercie kargo ile göndermek önemlidir.

Çalışanın sigortadan çıkışını dilekçenin gönderim tarihi ile ya da izin iptal onay tarihi ile yapmak mümkündür. Çıkış ile birlikte toplamda 15 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu konuda işverenlerin iptal işlemi için uygulayacakları adımlar şöyle sıralanabilir;

 • İptal talebi yalnızca başvuruda bulunan işveren tarafından yapılmaktadır. Bu işverenler e-devlet kapısına giriş yaparak işveren kaydını seçmelidir.
 • İkinci uygulanacak adım ise başvuru işlemleri menüsü üzerinden başvuru takip seçeneğini seçmektir.
 • Üçüncü adım olarak çalışma izninin iptali istenecek kişinin başvurusu seçilerek, başvuru durum görüntüle kutucuğuna tıklanmalıdır.
 • Tablonun altında bulunan izin iptal talebi butonuna tıklayarak talepte bulunabilir.
 • Talepte bulunduktan sonra gelen açıklama metnine tamam butonuna basarak onaylama yapılır. Sonrasında dilekçe satırında bulunan ekle kutucuğuna basılır.
 • Butona basılması ile dilekçe hazırlanmış olarak PDF türünde yükleme yapılmalıdır.

Son olarak kaydet butonuna basarak çalışma izini iptal talebi ilgili bakanlığı online olarak gönderilmiş olacaktır.

Çalışma İzni Sona Eren Yabancının Yurtdışına Çıkma Süresi?

Çalışma izni iptal edilen Yabancılar ülkede kalma durumları tamamen oturma izniyle ilgili olduğu için oturumun devam ettiği sürece ülkede kalmaya devam edebilmektedir. Oturma izni biten yabancıların ise 15 gün içinde ülkeden çıkış yapması gerekmektedir. Çıkış yapmayan Yabancılar hakkında cezai işlem uygulanır, Cezai işlemler arasında genel mağduriyet deport olma, ceza ücretleri ile karşılaşma ile sonuçlanmaktadır.

Çalışma İzni, Çalışma Vize Başvuru Reddi ve İtiraz

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 6735 sayılı kanuna göre başvuru yapmaları gerekir. Uluslararası İşgücü Kanunu’nda yer alan esaslara göre yapılan bu başvuruların sonucunda kişiler için ya olumlu ya da olumsuz sonuçlar verilir. Çalışma izni başvurusunun sonuçları posta ile değil e-posta yoluyla mail üzerinden ulaştırılır. Kişiler bu sonuçlar ardından itiraz dilekçesini kuruma sunar.

Çalışma İzninin Reddedilmesinin Nedenleri 

Uluslararası İşgücü Kanunu’nda yer alan 9. maddede çalışma izni için başvuran kişilerin başvurularının olumsuzlukla sonuçlanmasının nedenleri düzenlenmiştir. Bu ret sebepleri ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 • Başvuru sırasında verilen belgelerin sahte olması
 • Başvuruda ifade edilen yetkinliklerin gerçeği yansıtmaması
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yabancılar için belirtilen ve yapılması yasak olan mesleklere başvuru yapılması.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumsuz olarak iletilen başvurular sonrasında yabancı kişilere sınır dışı kararı da verilebilir.

Bu karar Yabancılar Kanunu’nda yer alan 7. maddeye göre düzenlenmiştir.

Çalışma İzni Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Yabancı kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptıktan sonra bakanlık başvuruyu ve verilen belgeleri inceler. İncelemenin ardından olumsuz bir karar verilirse bu sonuç başvuru sahibine e-posta yolu ile bildirilir. Verilen tebliğde olumsuz sonuç alan başvuru sahibi itiraz etme hakkında sahiptir. Ancak bu itirazı kendisine kararın tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içinde itiraz yapılmalıdır. Kişinin başvuru itirazına da olumsuz sonuç gelirse kişi konuyu yargıya taşıyabilir.

Yabancılar Hangi Mesleklere Başvurursa Red Alır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurusunda olumsuz cevap almanın nedenlerinden biri de yabancılara yasak olan mesleklere başvuru yapılmasıdır. Bu kapsamda başvuru sahibi başvurusunu yapmadan önce bu maddelere dikkat etmelidir. Yabancıların olumsuz sonuç almasına neden olan meslekler ise şöyle sıralanmıştır: Avukatlık, noterlik, diş hekimliği, veterinerlik, özel hastanelerde sorumlu müdür, güvenlik görevlisi, denizcilik ve turist rehberliği. Daha önce kanunda yer alan ve sonradan çıkarılan doktorluğun yanı sıra hasta bakıcılık görevi için yabancılara çalışma izni verilmemektedir. Bunun sebebi ise Türk örf ve geleneklerine uygun çalışma koşullarını sağlayamayacaklarıdır.

Çalışma İzni Başvuruları Hangi Durumlarda Ret Alır?

Yabancıların çalışma izni başvurularını değerlendirmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir.  6735 sayılı Uluslararası Çalışma Kanunu kural ve usullerine göre yapılır. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı Uluslararası Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından işleme alınır, kabul ve ret. Başvuru sonuçları işverene e-posta ile bildirilir. Yabancı başvurularda bilgiler, yabancının başvuruyu sunduğu uygun dış temsilciliğe online olarak gönderilir.

Çalışma İzninin Ret Edilme Nedenleri

Çalışma izni başvurusunun reddedilme nedenleri  6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu’nun 9. maddesi ve Bakanlık bu şartlardan birine uyan kişilerin başvurularının ret edilmesini karar vermektedir.  Kanunun içeriğine göre ret nedenleri aşağıdaki gibidir.

 • Uluslararası Çalışma Politikası dışındaki uygulamalar
 • Sahte belge ve bilgilere dayanılarak yapılan başvurular.
 • İşverenin yabancı çalıştırma sebebinin yeterli olmadığı durumlar
 • Yabancılar için yasaklanmış meslek başvuruları.
 • Başvuruda belirtilen nitelik ve bilgiye sahip olmayan yabancıların başvuruları

ÇSGB kriterlerini karşılamayan tekliflerdir.

Yabancıların Çalışması Yasak Olan Meslekler

Reddetme nedenleri yapılacak işe göre düzenlenmiştir. Çalışma izni için 6735 sayılı uluslararası iş kanununun uygulanmasının reddi başlıklı 9. Aynı maddenin üç fıkrasında yabancıların Türk vatandaşlarına kanunla öngörülen işleri yapmalarına izin verilmediği belirtilmektedir. İlgili kanunlarda yer alan kanun hükümlerine göre yabancılara yasak olan meslekler şunlardır.

 • Avukat

Avukatlık yapmaları Türkiye’de yabancıların avukat olması Baro Yasası, ilgili yönetmelik 3.cü madde gereği,  avukat olabilmesi için T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

 • Noter

Noterler Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen noterlik uygulamasına başlamak için Yabancıların Türkiye’de noter olarak çalışmasına izin verilmemesi T.C vatandaşlık şartıdır.

 • Veteriner

Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’da Türkiye’de veterinerlik mesleğini icra edebilmek için vatandaşlık şart koşulmuştur.

 • Güvenlik Görevlisi

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca, yabancıların çalışması yasaktır.

 • Gümrük Müşavirliği

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 227.maddesi gereğince, gümrük müşavirliği mesleğinin icrası için Türk Vatandaşı olmak gerektiğinden yabancıların bu mesleği icra etmesi yasaktır.

Çalışma İznin Ret Edildiği Durumlarda Yapılacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuruyu inceledikten sonra kararını başvuru sahibine bildirir. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir. Yabancıya veya işverenine çalışma izni vermeyi reddetme veya uzatma başvurusu hakkında bilgi verilir. Ret kararının ilgilisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık kararına itiraz edilebilir. Bu itirazın reddine karar verilmesi halinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir.

Çalışma İzni İptal Çalışma Vizesi Reddi

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir