Kazakistan Vatandaşları oturma izni başvuru nasıl yaparlar

Kazakistan vatandaşları oturma izni başvurusunda dikkat etmesi gerekenler ve bu sürece bağlı genel bilgiler anlatılmıştır. Yabancı uyruklu kişiler uygulanan vize muafiyeti sayesinde Türkiye’de vize almalarına gerek olmadan 90 gün boyunca ikamet edebilmektedirler. Bu 90 günlük vize muafiyet süresinden sonra hala Türkiye’de kalmak isteyen Kazakistan Vatandaşları şartlarının uyduğu yasal bir ikamet izni türü seçmelidirler. İkamet izni başvuruları Göç İdaresinin İnternet sitesi üzerinden e-ikamet sayfasından başlatılacaktır.

Kazakistan Vatandaşları oturma izni için aşağıda belirtilen başvuru türlerinden bir tanesine başvuruda bulunabilirler;

 1. Kısa dönem ikamet izni
 2. Aile ikamet izni
 3. Öğrenci İkamet İzni
 4. Uzun dönem ikamet izni
 5. İnsani ikamet izni
 6. İnsan mağduru ikamet izni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince çalışma izni olan Kazakistan uyruklu kişinin ayrıca başka bir ikamet izni başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

İkamet izni talep edecek olan Kazakistan vatandaşı olan yabancı ikamet başvurusu süresinin şartları şöyledir;

 • Kazakistan vatandaşının talep ettiği ikamet izninden en az 60 gün daha uzun süreli pasaportu olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu kişi ülkeye geldiği vize muafiyet süresini doldurmadan ikamet izni için başvuruda bulunmalıdır.
 • Yabancının başvuru da bulunduğu ikamet izni türünün kalış amacı ile uyumlu olması zorunludur.
 • Vize muafiyeti süresi dolmadan başvuran yabancının göç idaresi internet sayfasından alacağı randevu günün de ve saatin de şahsen hazır bulunmalıdır. Randevu günün de şahsen hazır bulunmayan yabancının ikamet izni başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • İkamet izni alındıktan sonra kalmaya devam etmek isteyen yabancı uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Uzatma başvuruların da ilk başvuru da olduğu gibi yabancının gitmesine gerek yoktur. Yabancı uzatma başvurusunu PTT yolu ile yapacaktır.
 • Uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancı bu uzatmayı mevcutta bulunan ikamet izni süresinin bitmesine 60 gün kala yapabilmektedir.
 • İkamet izni talebi kabul edilen yabancının ikamet izni kartı en geç 90 gün için de belirttiği ikamet adresine yollanacaktır.

Kazakistan Vatandaşları Oturma İzni Başvurusu

Vize muafiyet süresi dolan yabancıların ülkede kalmaya devam etmeleri durumlarında yasal ikamet izni türlerinden birine geçiş yapmaları zorunludur. Bu ikamet izni türleri, şartları, yasal usulleri ve ilgili makamları aşağıda belirtildiği gibidir;

Kazakistan Vatandaşları Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem ikamet izni talebinde bulunan Kazakistan vatandaşları, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yazılı olan ikamet izni şartlarından birini taşıyor olması zorunludur. Söz konusu kanuna göre, aşağıdaki durumlardan birini taşıyan yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. Bu şartlar;

 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
 • Bilimsel araştırma yapmak için Türkiye’ye gelen yabancılar
 • Turistik amaçlı ülkemizde ikamet etmek isteyen yabancılar
 • Ticari bağlantı kurmak ve İş görüşmesi yapmak amacı ile ikamet izni almak isteyenler
 • Türkçe öğrenmek amacı ile kalmak isteyen yabancılar
 • Tedavi olmak amacı ile gelen yabancı kişiler
 • Hizmet içi eğitim programı ile kalan yabancılar
 • Farabi, Mevlana ve Erasmus programı ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancılar
 • Mezuniyet tarihi itibariyle 6 ay içinde ikamet izni başvurusu yapan Türkiye Üniversitelerinden mezun olan yabancılar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de araştırma, eğitim, staj ve kurslara katılacak yabancılar.

Kısa Dönem İkamet İzni Ortak Evrakları

 1. Yabancı veya yasal temsilcisi tarafından imzalanacak İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport ya da Pasaport yerine geçen kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. Biyometrik özellikli Dört (4) adet fotoğraf
 4. Yabancının ikamet edeceği sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna kanıtlayacak belge
 5. Yabancıya ait olacak geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır.

Kısa dönem ikamet izinleri Bakanlar kurulunun kararının belirlediği tutarda yatırım yapan yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olanlar dışında kalan yabancılar haricinde ki kişilere her defasın da en fazla iki yıllık bir süre için verilmektedir.

Kazakistan Vatandaşları Aile Oturma İzni

Aile ikamet izni almak isteyen Kazakistan vatandaşı Türk Vatandaşı ile evli olmalı ya da evli olduğu yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de yasal bir ikamet izni ile kalıyor olması zorunludur. Aile ikamet iznini yabancının eşine, eşinin ya da kendisinin reşit olmamış çocuğuna ve kendisinin ya da eşinin insani bakıma muhtaç olan çocuğuna alabilmektedir.

Aile ikamet izni her defasın da en fazla üç yıllık bir süre için verilir.

Aile İkamet İzni Evrakları

Kazakistan vatandaşı olan yabancıdan;

 1. İmzalı İkamet izni Başvuru Formu
 2. Pasaport ya da Pasaport yerine geçen kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. Biyometrik özellikli Dört (4) adet fotoğraf

Aile ikamet iznin de destekleyici statüsün de olan kişiden;

 1. Destekleyici olan kişi yabancı ise Pasaport ya da Pasaport yerine geçen kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 2. Destekleyici Türk Vatandaşı ise Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 3. Destekleyici olan kişi yabancı ise ikamet izni belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı belge
 5. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası
 6. Adli sicil kaydı
 7. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Kazakistan Vatandaşları Öğrenci Oturma İzni

Ülkemizde herhangi bir üniversite de eğitim alan Kazakistan Vatandaşları ya da yüksek lisans, doktora, Tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancılar, Diş hekimliği uzmanlık eğitimi almak isteyen yabancılar bu ikamet izni türünden başvuru da bulunabilirler.

Öğrenci ikamet izni alabilen Kazakistan vatandaşları bu ikamet izni ile anne ya da babası için ikamet izni alamazlar.

Öğrenci ikamet izinleri eğitimin süresini kapsamaktadır. Yani eğitimi biten öğrenciler şartlarını taşıdıkları başka bir ikamet izni türüne geçiş yapmalıdırlar.

Öğrenci ikameti ile kalan Kazakistan vatandaşları ön lisans ve lisans programlarından eğitim alıyorlarsa ikamet izinlerinin bir yılını doldurduktan sonra çalışma izni alarak çalışabilirler. Diğer eğitim programları çerçevesinde gelen yabancılar bir yılın dolmasını beklemeden çalışma izni ile çalışabilmektedirler.

Kazakistan Vatandaşları Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem ikamet izinleri Bakanlık onayıyla valilikler tarafından, süresiz olarak verilmektedir. Uzun dönem ikamet izninin şartlarından ilki yabancının kesintisiz sekiz yıl süreyle ikamet etmiş olması istenir. Bu sekiz yıllık ikamet süresi hesaplanırken yabancının yurtdışında kaldığı süreler ve ikamet izni almadan Türkiye’de kaldığı süreler eklenmemektedir.

Sınır dışı edilen Kazakistan vatandaşları önceki ikamet izni süreleri sekiz yıllık kalma şartı toplamına eklenmeyecektir.

Kazakistan vatandaşı uzun dönem ikamet başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım almış olmaması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni alabilen Kazakistanlı kişi askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.

Kazakistan Vatandaşları Oturma İzni Belgeleri

Kazakistanlı yabancıdan istenen belgeler yabancının özel durumuna ve başvuruda bulunacağı oturma izni türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bütün ikamet izni türlerinde Kazakistanlı yabancıdan istenen belgeler aşağıda yer almaktadır. Bu belgeler dışında yabancı uyruklu kişinin ikamet izni türüne göre talep edilen ek belgeyi hazır etmesi gerekmektedir.
• Kazakistan uyruklu yabancıya ait İkamet İzni Başvuru Formu
• Pasaport veya Pasaport yerine geçerli Kimlik Belgesinin Fotokopisi
• Yabancıya ait Genel Sağlık Sigortası
• Yabancının düzenli maddi gelirini gösteren belge
• Yabancının Adres kayıt sisteminde olan İkamet adresini gösteren belgesi.
Kazakistan vatandaşlarının, sistem üzerinden belirtilen gün ve saatte randevunun alındığı il veya ilçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne şahsen gitmesi gerekmektedir. Türkiye oturma izni başvuruları olumlu sonuçlanan Kazakistan vatandaşının başvuru sahiplerinin ikamet kartı basılarak ikamet ettiği adresine gönderilmektedir.
İkamet izni uzatma başvuruları posta aracılığı ile yapılmakta olup, uzatma başvurusunda bulunan Kazakistan vatandaşlarının gerekli evrakları posta aracılığı ile göndermesi gerekmektedir.

Kazakistan Vatandaşları Oturma İzni Geçiş Başvurusu

Kazakistan uyruklu yabancılar;

 • Kısa dönem ikamet izni,
 • Aile ikamet izni,
 • Öğrenci ikamet izni,
 • Uzun dönem ikamet izni,
 • İnsani ikamet izni,
 • İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Türlerinden herhangi birine başvurarak Türkiye’de ikamet edebilir. Ancak, yabancının ikamet ettiği izin türünün şartlarının ortadan kalkması durumunda, şartlarının uyduğu başka bir ikamet iznine geçiş başvurusunda bulunmalıdır. İkamet izni geçiş başvurularındaki amaç, yabancının ülkemizde amacına uygun olarak ikamet etmesidir.
İkamet izni geçiş başvurusu yabancının eski ikametinin bitmesinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.
Kazakistan uyruklu yabancının mevcut ikamet izni ortadan kalkmadan yeni bir ikamet izni sebebi de doğabilir. Bu durumda, yabancı eski ikamet izni ile ikamet edebileceği gibi yeni bir ikamet izni başvurusunda da bulunabilmektedir.

Kazakistan Vatandaşları Oturma İzni Nasıl Alır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir