mavi-kart-nedir-nasil-alinir

Doğum yoluyla Türk vatandaşı olan fakat daha sonra çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere ve birlikte işlem gören çocuklarına, talep etmeleri durumunda yurt dışında dış temsilciliklerimiz, yurt içinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince Mavi Kart düzenlenir. Mavi kartı olan kişiler Milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin herhangi bir tehlike oluşturmadıklarının tespit edilmesi halinde Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar. Ancak mavi kart sahibi olan kişilerin askerlik yükümlülüğü olmadığı gibi seçme ve seçilme / kamu görevlerine girme ve araç ya da ev eşyası ithal etme hakları bulunmamaktadır. Söz konusu kişilerin sosyal güvenlikle ilgili kazanılmış hakları varsa saklanmakta ve kanunlardaki hükümlere bağlı olarak kullanılabilmektedir.

Mavi kart sahibi kişilerin Türkiye’deki seyahat, çalışma, ikamet, yatırım, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ve ticari faaliyet ile ilgili konuları, ilgili kurum ve kuruluşlarca Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde işletilir.

1- Biometrik özellikte olan iki adet fotoğraf

2- 16 ₺ (2021 yılı için) mavi kart bedeli (ücret ödemesi başvuru sırasında görevliye yapılacaktır)

3- Yabancı devlet vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesi veya pasaport

İle birlikte herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması yeterlidir.

TÜRKİYE’DE MAVİ KART SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN KEYFİ YERİNDE

Türk Vatandaşlığının Kaybedildiği Durumlar

Türk Vatandaşlığı almış yabancılar Türk makamlarının yaptığı denetimler de gerekli şartları yerine getirmediği anlaşıldığı takdir de ya da aşağıda belirtilen eylemler de bulunduğunun tespiti halinde yetkili makam kararıyla vatandaşlığını kaybeder. Bu eylemler şunlardır;

 • Vatandaşlık alan yabancı başka bir devletin Türkiye’nin çıkarlarına uymayan bir hizmetinde bulunup da bu hizmeti bırakmaları yabancıya yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise yetkililer tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu hizmeti bırakmayanlar
 • Türkiye ile savaş durumunda olan başka bir devletin her türlü görevinde Bakanlar Kurulunun izni olmadan kendi hür iradesiyle çalışmaya devam edenler
 • Türkiye’den izin almadan yabancı başka bir devletin hizmetinde kendi isteğiyle askerlik yapanlar
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312 inci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlık alan kişi, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden sonra en geç bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi talebiyle Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça Resmî Gazete ‘de vatandaşlık alan kişiye resmî kurumlar tarafından yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemesi durumunda, vatandaşlık alan kişinin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir.

Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin Geçerliliği ve Sonuçları

 • Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
 • Kaybettirme kararları şahsidir, ilgilinin eş ve çocukların vatandaşlık haklarını kaybetmezler.

sik-sorulan-sorular

Vatandaşlık Hakkında Merak Edilenler

 1. Mavi kartım ile Türkiye de Kamu da çalışabilir miyim?

Mavi kartınız ile Türkiye de kamu alanın da çalışmanız mümkün değildir. İş yeri açabilir ya da sigortalı başka bir işte çalışabilirsiniz

 1. Eşimle resmi nikâhım yok ancak eşim Türk vatandaşı ben de üç senedir Türkiye de ikamet ediyorum. Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığı alabilir miyim?

Türkiye ‘de bütün yasal işlemlerde resmi nikâhın olması zorunludur. Resmi nikâh olmadan Vatandaşlık başvurusu yapılamaz. Ayrıca vatandaşlık hakkı yapabilmek için resmi nikâhın ardından üç yıl boyunca ikamet etmeniz durumun da evlilik yoluyla Vatandaşlık başvuru hakkı kazanılır.

 1. Çalışma iznimle Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilir miyim?

Çalışma izninizle beş yıl kesintisiz Türkiye’de çalıştıktan sonra Türk Vatandaşlığı hakkı kazanılır. Türkiye’de üniversite eğiti almış ve alınan eğitim alanında çalışılmışsa eğitim gördüğünüz üniversiteden iki yıl ikamet çalışma izni süresine eklenir, bu durumda da üç yıl çalışma izniyle Türk Vatandaşlığı hakkı kazanılmış olur. Ancak böyle bir durumunuz yok ise Vatandaşlık hakkı için beş yıl kesintisiz çalışma izniyle Türkiye’de çalışılmak zorundadır. Çalışma izni ile Türk Vatandaşlığı konusunda maaş tutarı önemli değildir, asgari ücretli olunması ve sigortalı çalışmak yeterlidir.

 1. Vatandaşlı işlemlerimi sürdürürken yaşı küçük olan çocuğum vatandaşlık sonuçlanmadan reşit olduysa nasıl bir yol izlemeliyim?

Anne ve babasının vatandaşlık hizmetlerinden yararlanacak yaşta iken reşit olan çocuk ilgili                          müracaat makamlarına durumunu bildirdikten sonra reşit olan çocuk için de vatandaşlık dosyası düzenlenmek zorundadır.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma dair belgemi aldım, başka bir işlem yapacak mıyım?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi ilçe nüfus müdürlüğü ya da yurt dışında iseniz dış temsilciliklerimizden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almak için başvuruda bulunmalısınız. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvuru işlemleri için ayrıntılı bilgiye “T.C. Kimlik Kartı” sayfasından ulaşabilirsiniz.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma dair belgemi nereden alabilirim?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi başvuru makamından (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

 1. Hangi dönemlerde yapılan yatırımlar vatandaşlık hakkı kazandırır?

12.01.2017 tarihinden önce yapılan yatırımlar vatandaşlık başvuru hakkı kazandırmamaktadır.

 1. Uygunluk belgemi aldıktan sonra başvurumu hangi makama yapmalıyım?

Kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurabilirler.

 1. Uygunluk belgemi ve ikamet belgemi aldıktan sonraki işlemler nelerdir?

İkamet belgeleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığı mı nasıl öğrenirim?

Türk Vatandaşlığını kazandığınızı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün sitesinde ki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel durumunu öğrenebilirsiniz.

Mavi Kart Nedir? Mavi Kart Nasıl Alınır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir