vatandaslik basvuru

Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yapacakları başvuru türüdür. Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nin şart koştuğu yasal kuralları yerine getirmelidir.

Vatandaşlık almak isteyen yabancılar İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerine ya da özel durumu olan yabancılar İç işleri Bakanlığına, yurt dışın da başvuruda bulunacak yabancılar Türk konsolosluklarına bizzat kendisi ya da yasal vekâleti bulunan temsilcisi ile başvurabilirler.

Türk Vatandaşlığı Kazanım yollarının Hukuki Yapıları şöyledir;

Vatandaşlık İçin İstenen Belgeler

 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge,
 • Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösteren nitelikte olan kendi ülkesinde ki resmi makamlarından alacağı ve usulüne uygunluğunu onaylattığı resmî belge,
 • Bekârlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösteren kendi ülke resmi makamlarından alacağı ve usulüne uygun onaylattığı resmî belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
 • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
 • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

Vatandaşlık Başvurularının Sonuçlanması

Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Yabancı evlilik yoluyla Türk Vatandaşı olmak için Türkiye’ de 3 yıl Aile İkameti izni ile kalması gereklidir. Yabancı uyruklu kişinin Türk Vatandaşı ile yapacağı evlilik bu Yabancıya doğrudan Türk Vatandaşlığı hakkı vermeyecektir. 3 yılın sonunda da doğrudan Türk Vatandaşı olamaz yalnız başvuru hakkı verir. Başvurular Valiliklere yapılır ve devletin birçok kurumunda güvenlik kontrolleri yapılır, değerlendirilir ve onaylanması durumunda Biometrik veri kayıtlarınız yüklenir. Başvuru esnasında şahsen veya yanınızda vekiliniz (avukat) ile bulunmanız gerekmektedir.

Vatandaşlık başvurusu yapan yabancının Türk eşinin başvurudan sonra vefat etmesi ve bu nedenle evliliğin sona ermesi Yabancıdan aile birliği için de yaşama şartı istenmez.

Türk Vatandaşı evliliği ile vatandaşlık hakkı kazanan yabancı evliliğin şartlarında ki eksikliğe karar verilmesi durumun da evlenmede iyi niyetli iseler Türk Vatandaşlığının geçerliliği Bakanlığın onay vermesi halinde devam eder.

Evlilikten kazanılan Vatandaşlık başvurusu yapma hakkı en son ikametin alındığı ilin Valiliğine yapılır. Evlilik yoluyla Türk Vatandaşı olmak için tavsiyemiz başvuru öncesi İl Göç İdaresinde gün sayımı yaptırmanız olacaktır.  Gün sayısını tamamlamamış Yabancıların başvuruları kabul edilmemektedir.

Evlilik Yoluyla Edinilen Vatandaşlıkta İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-6 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Bütün kimlik bilgilerinin yer aldığı belgeler yetkili makamlarca verilmiş olması gerekmektedir. Türkçe değilse noter onaylı Türkçe tercümesi olmalıdır.
 5. Vatandaşlık isteyen yabancının ikamet yeri Türkiye ise en son tarihli ikamet izni
 6. Vatandaşlık isteyen yabancı herhangi bir suçtan ceza almış ise kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı bir örneğini vermelidir.
 7. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.
 8. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi olmalıdır.

Başvuru Makamı ve Prosedürleri

Bu Vatandaşlık kategorisinden vatandaşlık almak isteyen yabancı ikamet ettiği ilin Valiliğine kendisi veya vekâlet verdiği yasal temsilcisi, yabancı yurt dışın da ise Türk elçiliklerine başvuruda bulunabilir. Başvurunun mutlaka şahsi olarak yapılması zorunludur, posta ile gönderilen başvurular kabul edilmez.

Reşit olmamış çocukların ve insani bakıma muhtaç kişinin vatandaşlık başvurusu yasal velisi ya da yasal vasisi tarafından yapılabilir.

Vatandaşlık talebin de başvuru da bulunan kişinin başvuru formunun evrak kaydı yapıldığı sırada ki tarih esas alınır. Vatandaşlık talebin de bulunan yabancının resmi evrakları Nüfus Hizmetleri Kanununa göre onaylanır.

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Bu kategoriden vatandaşlık almak isteyen yabancı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmesi şartı ile en az 250.000$ değerinde taşınmaz satın alarak ve alınan tapuya üç yıl boyunca satılmaması şerhi getirerek Türk Vatandaşlığı alabilme imkânı sunulmuştur.

Vatandaşlık isteyen yabancı Türk vatandaşlığı almak için kısa sürede resmi işlemleri sonuçlandırmalı ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra talep ettikleri Türk vatandaşlığını alabilmeleri konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti veren Kuruluşumuz şirketimizden destek alabilirler.

Şirketimiz; yılların tecrübesi, bilgi birikimi ile başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarının en kısa sürede Türk vatandaşlığı alabilmeleri için yasal mevzuatın belirlediği hukuki sınırları içerisinde hareket ederek hizmet vermeye devam etmektedir. Profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamında alanında uzman personelimizle hizmet veriyoruz.

ÖNEMLİ: 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanununa göre Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan Suriye vatandaşları Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

Başvurunun Değerlendirme Süresi

 • Satın alınan taşınmazın tutarı Sermaye Piyasası Kurulunun onayını alan ve lisansı olan değerlendirme uzmanı tarafından standartlara uygunluğu ve piyasa değerini gösteren raporu olmalıdır.
 • Satın alınan taşınmazın piyasa değeri Amerikan Doları türünden işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Merkez Bankasının nakit satış bedelinden hesaplanır.
 • Vatandaşlık almak isteyen kişi değerleri toplamı yine 000$ olacak birden fazla gayrimenkul satın aldıysa, satın aldığı gayrimenkulün her birinin değeri satış tarihinde ki resmi senedinde yer alan bedelin nakit satış bedelinden hesaplanır.
 • Gayrimenkul alarak vatandaşlık talebin de bulunan yabancı bu gayrimenkulü üç yıl boyunca satışa çıkaramaz.
 • Gayrimenkulün senedinde üç yıl satış yapılamaz ibaresi yoksa Edinim tarihinden itibaren üç yıl boyunca satış yapılamaz taahhüdünün yer alması şartı istenir.
 • Birden fazla ise her birinin satış senedin de mutlaka üç yıl satılamaz şerhi bulunmalıdır.
 • Üç yıl dolmadan satışa çıkarılır ise yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı Merkezi Nüfus İdare Sisteminden kontrol edilerek;
 1. Taşınmazın sahibinin Türk Vatandaşı olarak kayıtlı olması durumun da satış talebinin reddi ile üç yıllık sürenin tamamlanması beklenir
 2. Taşınmazın sahibinin Nüfusa kayıtlı olmaması durumun da üç yıllık şerhinin kaldırılıp kaldırılmayacağı kararı incelenerek verilecek cevaba göre şekillenir.
 • Vatandaşlık isteyen yabancının taşınmazında haciz ya da tedbir var ise ve taşınmazın sahibi gayrimenkulünü bu şekilde kaybederse bu durum Nüfusa bildirilmelidir.
 • Bu gayrimenkul vatandaşlığın talep edildiği yılda edinilmemiş ise SPK’ nın raporları Maliye Bakanlığınca yeniden değerlendirme satış oranı uygulanır.
 • Gayrimenkulün satın alındığı piyasa değeri belediyelerin aldığı emlak vergisi hesaplanırken taşınmazın değeri alınan değerden düşük çıkarsa tapu bedelleri bu değer üzerinden tahsil edilir.
 • İşlemlerin tamamlanmasından sonra tapu kayıt örneği satın alan kişiye verilir.

İstihdam Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Başvurusu

19.09.2018 tarihinden itibaren İstihdam yatırımı ile vatandaşlık almak isteyen yabancılara Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlayacağı ekonomik yararlar göz önün de bulundurularak vatandaşlık hakkı izni verilmiştir. Vatandaşlık isteyen yabancı iş imkânı sağlayacağı faaliyetler de en az 50 kişilik bir istihdam alanı sağlamalıdır. Vatandaşlık başvurusun da bulunan yabancı sağlayacağı iş alanlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen prosedürleri ve şartları yerine getirmekle sorumludur.

Şirketimiz; yılların tecrübesi, bilgi birikimi ile başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarının en kısa sürede Türk vatandaşlığı alabilmeleri için yasal mevzuatın belirlediği hukuki sınırları içerisinde hareket ederek hizmet vermeye devam etmektedir. Profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamında alanında uzman personelimizle hizmet veriyoruz.

Diğer Yatırım Yolları ile kazanılacak Türk vatandaşlığı şunlardır;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunanlar
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunanlar

Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancının ikamet izni ve Turkuaz kartı olması gereklidir. Ayrıca yatırım yoluyla vatandaşlık isteyen yabancı eşine ve reşit olmamış çocuğuna da bu kategoride vatandaşlık talebin de bulunabilir.

Vatandaşlık başvuru süreleri ikamet edilen ilin yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

Başvuruda ki prosedürler şöyledir;

 1. Yabancının hangi kategoriden vatandaşlık talep ettiğini belirten başvuru formu
 2. Yabancının kimlik ve iletişim bilgileri
 3. Bu kategoriden vatandaşlık isteyen yabancının şartlarının Bakanlıkça tespit edilen belgesi
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile Vatandaşlık bağı olmadığını beyan eden belge

Başvuru Makamı ve Prosedürleri

 • Başvuru yabancının kendisi ya da yasal temsilcisi tarafından il müdürlükleri, dış temsilcilikler ya da genel Müdürlüğe yapılmalıdır.
 • Ön başvuru formunda istenilen belgelerle birlikte asıl başvuru formuyla birlikte yetkili makama müracaat edilmelidir.

Başvuru Makamında yapılacak işlemler

 • Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda ön başvuru formu kontrol edilir, eksiklik var ise tamamlatılır ve aranan şartların tespiti için Bakanlığa gönderilir.
 • İl Müdürlüğüne ya da Dış Temsilciliklere yapılan başvuru da ön başvuru formu kontrol edilir, eksiklik varise tamamlattırılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe aranan şartların tespiti için Bakanlığa gönderilir.

Yetkili Bakanlıkça Yapılacak İşlemler

 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar bakımından başvuruda bulunan yabancının gerekli şartları sağlayabildiğine dair tespitler yapılır. Sonuç Bakanlık tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler

Yetkili Bakanlık ya da Kurumca belirlenecek usul ve esaslara dayanarak Vatandaşlık talebin de bulunan yabancının istenen şartları yerine getirdiği tespit edildiği durum da yabancı ve ailesi hakkın da ikamet ilinin il müdürlüğüne yabancı yurt dışın da ise dış temsilcilikten müracaatı alınarak vatandaşlık dosyası oluşturulduktan sonra Genel Müdürlüğe iletilmesi istenir.

İl Müdürlüğünden ya da Dış temsilcilikten Genel Müdürlüğe gelen Vatandaşlık dosyası gerekli işlemler yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü ya da Dış Temsilcilik aracılığıyla Vatandaşlık isteyen yabancıya tebliğ edilir.

Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığı Başvuru İptali,

Vatandaşlık başvurusunda bulunup istenen şartları yerine getirerek Türk Vatandaşlığı hakkı kazanan yabancı bu şartları öngörülen süre boyunca sağlamalı ve bu şartların denetimi Yetkili Bakanlıkça yapılır. Yapılan denetimlerde yabancının istenen şartları devam ettirmediği tespit edildiği taktir de yabancının aldığı Türk Vatandaşlı iptal edilir.

Uygunluk Belgesi

Vatandaşlı başvurusunda bulunan Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Uygunluk Belgesi Almak için başvurulacak ilgili kurumlar

 • Sabit Sermaye yatırımı yaparak vatandaşlık için başvuran yabancı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
 • Taşınmaz satın alarak vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
 • İstihdam oluşturarak vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
 • Mevduatı yatırımı yaparak vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
 • Devlet Borçlanma araçlarını satın alarak vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alarak vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Yatırım Yoluyla Alınabilecek Vatandaşlıklar;

 • Gayrimenkul Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Hakkı Kazanma
 • Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Kazanma
 • İstihdam Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Hakkı Kazanma

Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk Vatandaşlığı isteyen yabancının Ekonomi Bakanlığınca belirlenen 500.000$ tutarında sermaye yatırımı gerçekleştireceği onaylanmalıdır. Bu onaydan sonra bu yatırımın İç işleri Bakanlığı teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı onayı da almalıdır.

Vatandaşlık isteyen yabancı Türk vatandaşlığı almak için kısa sürede resmi işlemleri sonuçlandırmalı ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra talep ettikleri Türk vatandaşlığını alabilmeleri konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti veren Kuruluşumuz şirketimizden destek alabilirler.

Şirketimiz; yılların tecrübesi, bilgi birikimi ile başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarının en kısa sürede Türk vatandaşlığı alabilmeleri için yasal mevzuatın belirlediği hukuki sınırları içerisinde hareket ederek hizmet vermeye devam etmektedir. Profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamında alanında uzman personelimizle hizmet veriyoruz.

Başvurunun Değerlendirme Süresi

 1. Bu kategoride vatandaşlık isteyen yabancı sermaye yatırımının 000$ değerinde olacağını Ekonomi Bakanlığına yazılı başvuru da bulunmalıdır.

Başvuru da bulunan yabancının imzalı başvurusunda bulunması gereken belgeler şunlardır;

 1. Başvuruda bulunan yabancının eksiksiz bir şekilde doldurması gereken yatırım bilgi formu
 2. Yabancının pasaportunun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi
 3. Sermaye yatırımını gerçekleştirecek yabancının ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösteren ticaret sicil gazetesi kaydı
 4. Yeminli mali müşavir onaylı sermaye tutarını gösteren rapor
 5. Yeminli mali müşavir raporunda yapılacak 000$ değerindeki yatırımın şirket öz sermayesine aktarıldığının tespiti ve ilgili döviz yabancı para hesabı dekontu olmalıdır.
 6. Sermaye yatırımı vatandaşlığı başvurusu Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gereken şartları taşıdığı onaylanması halinde Bakanlığın onayına sunulur. Gereken şartları taşımadığı tespit edilen başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından reddedilir. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yabancıya bir aylık süre verilir, verilen sürenin aşılması durumun da yabancının başvurusu işlemden kaldırılır.
 7. Yabancının başvurusu Bakanlık tarafından onay alırsa İç işleri Bakanlığına gönderilir.

Önemli Bilgiler

 • Yabancı yatırımcının şirketi ortaklı ise kendi ortaklık payına düşen tutar en az 000$ tutarında olması gerekmektedir.
 • 12 Ocak 2017 tarihinden önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık hakkı başvurusu vermez.
 • Sabit sermaye harcamaları hesaplanırken geriye dönük en fazla üç yıllık harcamalar dikkate alınır.
 • Hazırda olan bir yatırıma yapılan sabit sermaye yatırımın da yapılacak sermaye yatırımının başladığı tarihte ki artış dikkate alınır.
 • Sahte bilgi ve belgelerle başvuru da bulunan yabancının tespit edilmesi halin de başvurusu derhal iptal edilir, bu sahte bilgiler ile vatandaşlık almış olsa dahi vatandaşlıktan çıkarma kararı alınır ve bu kişi aynı kategoriden bir daha başvuruda bulunamaz.

İkamet Şartına Bağlı Türk Vatandaşlığı Başvurusu

5901 sayılı kanunun öngördüğü Milli Güvenlik açısından bir tehdit oluşturmuyorsa, kanunun maddelerinden dolayı vatandaşlığını kaybedenler, kişinin seçme hakkını kullanması ile vatandaşlığını kaybetmesi ve Türkiye’de üç yıl ikamet ettiyse Türk Vatandaşlığı hakkını tekrar kazanabilir.

İkamet Şartına Bağlı Vatandaşlıkta istenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-5 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdanı, boşanmış ise bu durumu kanıtlayan resmi belge, dul ise eşinin ölüm belgesi istenir. Bu belgeler Türkçe değilse noter onaylı Türkçe tercümesi istenir.
 5. Yabancının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ve evli ise eşinin ve çocuklarının nüfus kayıt örneği ve doğum belgeleri olmalıdır. Bu belgeler Türkçe değilse noter onaylı Türkçe tercümesi istenir.
 6. Kişinin Türk Vatandaşlığını kaybından sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olduysa bu değişikliği gösteren evrak
 7. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi olmalıdır.
 8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine ait il emniyet müdürlüğünden alınacak Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren evrak ve Vatandaşlık başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi olmak zorundadır.
 9. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.

Kanun Yolu ile  Vatandaşı Olmak

 1. Türkiye için de veya Türkiye dışında Türk babadan doğan çocuk ya da Türk Anneden doğup ancak babasının vatandaşlığını kazanamayan yabancı kişiler vatandaşlık hakkı kazanabilir.
 2. Türkiye dışında Türk anneden doğan evlilik dışı çocukların da Türk vatandaşlığı hakkı vardır.
 3. Türk babadan doğan babanın da resmiyette soy bağına kabul etmesi halin de yabancı anneden doğan çocuk ta Türk Vatandaşı olur.
 4. Anne ve babası belli olmayan ve Vatansız olan reşit olmamış çocuk Türk Vatandaşı tarafından evlat edinilirse Vatandaşlık hakkı kazanır.
 5. Türkiye’de doğan ancak vatandaşlığı anne ve babasından kazanamayan çocuklar doğduklarından itibaren Türk vatandaşı sayılırlar.
 6. Türk vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu kadın evlenmek ile diğer vatandaşlığını kaybetmişse Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

Kanun Yolu İle Kazanılacak Vatandaşlıkta İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-3 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Yabancının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ve evli ise eşinin ve çocuklarının nüfus kayıt örneği ve doğum belgeleri olmalıdır.
 5. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdanı, boşanmış ise bu durumu kanıtlayan resmi belge, dul ise eşinin ölüm belgesi istenir.
 6. Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık raporu olmalıdır.
 7. Gelir beyanı ya da mesleği varsa ispat eden Yabancı çalışma izni belgeleri istenir.
 8. Başvurusundan geriye doğru beş yıl boyunca Türkiye’de ikamet ettiğini gösteren belge istenir.
 9. Yabancının başvurusundan itibaren vatandaşlık işlerini yürütebileceğini gösteren ikamet izni olmalıdır.
 10. Yabancı eğer bir suç işlemiş ise hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği gereklidir.
 11. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.
 12. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont olmalıdır.
 13. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.

Vatandaşlık almak isteyen yabancı yasal süreyi aşmak suretiyle Türkiye’den başka bir ülke de kalmış ise ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz. Bir diğer şart ise Vatandaşlık almak isteyen yabancının ikamet izni olmadan Vatandaşlık başvurusunda bulunması durumun da başvurusu dikkate alınmaz.

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığı Almak

5543 sayılı İkan Kanununa göre resmiyetteki işlemleri bitip Türkiye Cumhuriyeti tarafından göçmen olarak kabul gören yabancı uyruklu kişilerin Vatandaşlık işlemleri il göç idaresi tarafından düzenlendikten sonra İç İşleri Bakanlığına gönderilir. Dosyası Bakanlığa gönderilen yabancının evrakları incelendikten sonra Vatandaşlık hakkı kazanması için teklif Bakanlar Kuruluna iletilir. Dosyası onaylanan yabancı Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığı alabilir.

Göçmen Olarak Vatandaşlıkta İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-5 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdanı, boşanmış ise bu durumu kanıtlayan resmi belge, dul ise eşinin ölüm belgesi istenir.
 5. Yabancının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ve evli ise eşinin ve çocuklarının nüfus kayıt örneği ve doğum belgeleri olmalıdır.
 6. Kişinin Türk Vatandaşlığını kaybından sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olduysa bu değişikliği gösteren evrak
 7. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi olmalıdır.
 8. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.

İkamet Şartı Aranmadan Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türkiye’nin milli güvenliğini tehlikeye atmayacak yabancıların alabileceği vatandaşlık kategorisidir.

Bu yabancılar;

 1. Çıkma izni alarak Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler,
 2. Anne veya babasının Türk Vatandaşlığını kaybetmesinden sonra doğan ve reşit olup üç yıl içinde Türk Vatandaşlığını tercih eden yabancılar
 3. Çıkma izni almadan kendi isteğiyle başka bir vatandaşlığa geçen kişiler
 4. Türkiye’nin yurt savunması çağrısına mazeretsiz üç ay için de uyan kişiler
 5. Askeri sevk sırasın da kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp kanuni süre için de dönmeyen kişiler
 6. Askeri bünye de olup görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışın da bulunup süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay için de dönmeyen kişiler

Bu kategoride ki kişiler ikamet şartı istenmeden Türk Vatandaşlığına başvurabilirler. Bu başvuru için istenen belgeler şöyledir;

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-5 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdanı, boşanmış ise bu durumu kanıtlayan resmi belge, dul ise eşinin ölüm belgesi istenir.
 5. Yabancının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ve evli ise eşinin ve çocuklarının nüfus kayıt örneği ve doğum belgeleri olmalıdır.
 6. Kişinin Türk Vatandaşlığını kaybından sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olduysa bu değişikliği gösteren evrak
 7. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi olmalıdır.
 8. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.

K.K.T.C Vatandaşlığından Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı Vatandaşlık talebini yazılı bir şekilde beyan ettiklerinde Bakanlık kararına beklemelidirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşının eşi de vatandaşlık için başvuru da bulunmalıdır, çünkü eşinden dolayı Vatandaşlık hakkı almış olmaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının vatandaşlığı kazandığı tarihte çocukların velayeti kendisinde ise diğer eşin muvafakat vermesi halin de Türk Vatandaşlığı kazanır.

Vatandaşlık alan anne ya da babanın kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları reşit olduktan sonra Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunduğun da yetkili makamın başvurusu vatandaşlığı şartlarını yerine getirmelidir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-11 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancının K.K.T.C. Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösteren resmi belge
 4. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge,
 5. Vatandaşlık isteyen kişi evli ise eşinin, reşit olmamış çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belge

Seçme Hakkı Kullanılarak Vatandaşlığı Almak

Vatandaşlık alan anne ve babasının kendi isteğiyle Türk Vatandaşlığından çıkan kişilerin reşit olduktan üç yıl için de Türk vatandaşlığı için yazılı beyanda bulunması ve seçme hakkını kullanarak Türk Vatandaşlığını alabilir. Seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının şartlarının tespiti Bakanlığın kararı ile hüküm kazanır.

Seçme Başvurularında İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-8 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Türk Vatandaşlığını kaybettikten sonra alınan başka vatandaşlığı gösteren onay almış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Medeni halini gösteren noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 1. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Yeniden Vatandaşlık isteyenler

Yeniden Vatandaşlık isteyen yabancılar Türk Vatandaşlığı kanununun 35. Maddesinin saklı kalma koşuluyla Bakanlar Kutulunun kararı ile ikamet şartı aranmadan yeniden vatandaşlık alabilirler.

 1. madde şöyledir; Vatandaşlığı kaybetmiş olanların malları Hazinece tasfiye edilir ve malların bedelleri kişinin adına milli bir bankaya yatırılır.

Yetkili Makam Kararı ile Türk vatandaşı Olmak

Türk Vatandaşlığını yetkili makamlarca kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi Bakanlar Kurulu kararının şartlarını taşımak zorundadırlar. Bu şartlar şöyledir;

 1. Vatandaşı olduğu ülkenin kanununa göre ya da Vatansız ise Türk Kanunlarına göre reşit olmak zorundadır.
 2. Vatandaşlığa müracaat eden yabancı başvurduğu tarihten geriye doğru en az beş yıl Türkiye de ikamet etmiş olmalıdır.
 3. Türkiye’ye yerleşmek istediğini yetkili makamlara davranışları ile de teyit etmelidir.
 4. Yabancının iyi bir ahlaka sahip olması gerekmektedir.
 5. Yabancının genel sağlığı milli sağlığı tehlikeye sokabilecek bir durum da olmamalıdır.
 6. Yabancı uyruklu kişi yeterli bir Türkçeye sahip olmalıdır.
 7. Yabancı kendisini ve vatandaşlık istediği diğer aile üyelerini geçindirebilecek bir gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.

İstisnai Durumda Türk Vatandaşlığı Almak

İstisnai Vatandaşlığa alınma İç İşleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla verilir. Bazı özel durumları bulunan yabancılardan beş yıl ikamet zorunluluğu ve yerleşme isteğinin teyitti istenmeyebilir.

İstisnai Vatandaşlığının Şartları şunlardır;

 1. Sonradan Vatandaşlığı kaybeden kişilerin sonradan doğan ve vatandaşlık isteyen çocukları
 2. Yabancı uyruklu kişi ile evli Türk Vatandaşı ve bunların reşit olmayan çocukları
 3. Türk soyundan olan yabancılar ile bu yabancının eşi ve reşit çocukları
 4. Türk Vatandaşı ile evlenip Türkiye’ye yerleşen yabancı
 5. Türkiye’ye ekonomik, sosyal veya sanat alanların da hizmeti ve katkısı olacağına inanılan yabancı uyruklu kişi
 6. Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca karar verilenler vatandaşlık alma hakkı kazanırlar.

İstisnai Vatandaşlıkta İstenilen Belgeler

 1. İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-4 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 2. Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesi istenmektedir. Ancak vatandaşlık isteyen yabancı vatansız statüsünde ise bunu gösteren noter onaylı Türkçe tercümesi olan belge istenmektedir.
 4. Yabancı kişinin medeni durumunu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdanı, boşanmış ise bu durumu kanıtlayan resmi belge, dul ise eşinin ölüm belgesi istenir.
 5. Yabancının doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ve evli ise eşinin ve çocuklarının nüfus kayıt örneği ve doğum belgeleri olmalıdır.
 6. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.
 7. Hizmet bedellerinin yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi olmalıdır.
 8. Yabancının doğum belgesin de gün ve ay yoksa ülkesinin yetkili makamlarından alacağı belge ya da bu belgeyi temin edemiyor ise Nüfus Hizmetleri kanununun 39. Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmasını kabul ettiğine ait imzalı beyanı gereklidir.

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı tarafından evlat edilen reşit olmamış yabancı milli güvenliği tehlikeye sokmadıysa Türk Vatandaşlığı hakkı kazanır.

Evlat edinilme Yoluyla Vatandaşlıkta İstenilen Belgeler

 • Yabancıyı evlat edinmek isteyen Türk Vatandaşının başvuru formu İç İşleri Bakanlığının uygun gördüğü VAT-7 boyutlu kâğıtta başvuru formu
 • Biyometrik özellikte, beyaz fonu olan ve makine de okunabilecek iki adet fotoğraf
 • Yabancının resmi makamlarca onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi olan doğum belgesi
 • Yabancının doğum belgesi esas alınarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-10-01)
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

 

Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir