yabanci-uyruklu-bakici-ev-hizmetleri

Ev hizmetlerinde ailelerin yanlarında Yabancı uyruklu bakıcı olarak alıştırılmak istenen yabancılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması gerekir. Eğer çalışan kişinin bakanlık gereğince verdiği izni bulunmaz ise bu durumda bakıcılık yaptığına dair ispat ve delilin bulunması halinde hem işverene hem de bakıcıya idari para cezası uygulanır.

Ev Hizmetlerinde Yabancı Uyruklu Bakıcı Kimler Çalıştırılabilir?

Ev hizmetlerinde hem bakıcı hem de yardımcı olarak yabancıların çalıştırılmak istenmesi halinde evde ya bakıma muhtaç bir hastanın ya da yeni doğmuş bir bebeğin bulunması gerekir. Gerekli bakım ihtiyacı ispatlandıktan sonra Türkiye dışından ülkemizde Yabancı uyruklu bakıcılık yapmak isteyen kişilerin bu adreslerde ikamet etmeleri de mümkün olur. Temizlikçi veya yardımcı anlamı ile herhangi bir şekilde yabancı çalışana müsaade edilmemektedir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmak isteyen Türk vatandaşlarının yabancıya ödemesi gereken taban maaş ücreti 2021 yılı için 3.577,50 TL’ dir

Bakıcı olarak bir yabancı ile anlaştıysanız lütfen Yabancı çalışma izni nasıl alınır sayfamızı dikkatlice okuyunuz.

ev-hizmetlerinde-bakicilik-islemleri

Ev Hizmetlerinde Çalışmak İsteyen Yabancıların Yapması Gerekenler

Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışmak isteyen bayanların kendi ülkelerinden gerekli izini alarak Türkiye’ye gelmeleri gerekir. Bulundukları ülkenin Türkiye temsilciliklerinden alacakları izin ile Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldıkları belge ile çalışmaya başlayabilirler.

Eğer Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu hizmetliler başvuru esnasında Türkiye’de bulunuyorsa bu durumda direk olarak Çalışma ve sosyal Bakanlığı’na başvuruda bulunabilir. Bu esnada Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bu hizmetlinin Türkiye’deki izin süresine bakar. Şayet başvuru esnasında kişinin ülkede bulunmak için aldığı iznin süresi dolmuş ise bu durumda başvurusu kabul edilmez ve kişiler ülkelerine geri gönderilir.

YABANCI UYRUKLU bakıcı için çalışma izni başvuruları çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına online yapılmaktadır

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancıdan İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi gereken evrakların toplanmasının ardından kişiler bakanlığa gerekli başvuruyu yaparak bu izni alabilir.

Ev hizmetlerinde Çalışacak Yabancıdan istenen belgeler;

 • Türkiye’de emniyet makamlarına ait olan ve süresi 6 ayı geçmemiş olan ikamet tezkeresinin fotokopi örneği,
 • Yabancı kişiye ait sahip olunan pasaportun yeminli mütercim eşliğinde çevrimi ve bu belgenin noterden onayı,
 • Son 6 a içerisinde çekilmiş olunan 1 adet fotoğraf,
 • Ev hizmetlerinde çalışmak istendiğine dair doldurulan dilekçe,
 • İşverenin adres bilgileri ve kimlik belgesi fotokopisi,
 • İşverenin vukuatlı nüfus örneği,
 •  Aracı firmalar aracılığı ile yapılacak işlemlerde aracılara verilmiş bulunan vekâletname

Kişilerin hazırlaması gereken evraklardır. Her evrakın güncel olmasına özen gösterilmesi gerekir.

Yabanci Uyruklu Temizlik Personeli

Evlerde Yabancı Uyruklu Temizlik Personeli ve Dadı Çalıştırılması İçin Yapılması Gerekenler

Türkiye’de yabancı bakıcı çalıştırılması sık karşılaşılan bir uygulamadır. Ancak, bu şekilde evlerde çalışan yabancı uyruklu personellerin birçoğu turist vizesiyle Türkiye’ye gelmiş olan ve çalışma izni bulunmayan kişilerdir. Bu yabancı uyruklu kişiler 3 aylık turist vizesiyle Türkiye’ye gelmiş olup, 3 ay süresi sonrasında ülkelerine giriş-çıkış işlemi gerçekleştirerek birkaç gün sonra yeniden Türkiye’ye gelerek, mevcut işlerini sürdürmektedir. Vize ile ilgili olarak gerçekleştirilen yeni uygulamalarda, bir yabancı uyruklu kişi 90 gün süresince Türkiye’de kalması halinde yurtdışında 90 gün kalması gerekliliği uygulamaya koyulmuştur. Bu durumda 90 gün Türkiye’de kalan bir yabancı uyruklu kişi, yurtdışında 90 gün kalmadan yeniden Türkiye’ye turist vizesiyle giriş gerçekleştirememektedir.

Yapılması Gereken İşlemler

Yabancı uyruklu bakıcılar genel itibariyle çalışma izni almadan Türkiye’de bulunsalar da mevcut mevzuat kapsamında ev hizmetleri için yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen kişilerin gerçekleştirmesi gereken işlemler şöyle sıralanabilir:

 • Yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen kişilerin öncelikle yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinde yer alan Türkiye konsolosluğuna gerçekleştireceği başvuru sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yabancı uyruklu kişiyi çalıştırmak için çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. (Yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de geçerli 6 aylık ikamet izninin olması halinde başvuru işverenin kendisi tarafından yurtiçi başvuru olarak gerçekleştirilebilir.)
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’nın da görüşleri paralelinde yapmış olduğu değerlendirme sonrasında, çalışma izni verilmesinin uygun görülmesi halinde yabancı uyruklu kişiye çalışma izni düzenlenecektir.
 • Çalışma izni düzenlenen yabancı uyruklu personel, çalışma vizesiyle Türkiye’ye giriş yaparak çalışmaya başlayabilir. Çalışma izinleri ilk seferde 1 yıl olarak düzenlenmektedir. İşverenin talep etmesi durumunda öncelikle 2 yıl, sonrasında her sefer için 3 yıl olarak uzatılır.
 • Yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenler, yabancı uyruklu kişiye asgari ücretin 1.5 katı tutarında ücret ödemesi yapmalıdır. Aynı zamanda bu ücret üzerinden gerekli olan prim ve vergi kesintileri SGK ve vergi dairelerine yatırılmalıdır. Yapılan son düzenlemelerle bu tatarın 1 asgari ücrete düşürülmesi gündemdedir.

Çalışma İzni Alınması Sonrası Yapılması Gerekenler

Yasal Zorunluluklar:

 1. 5510 no2lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yayımlanmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 11’inci maddesi 3’üncü fıkrası (a) bendi uyarınca; yabancı uyruklu kişinin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin (yabancı uyruklu çalışanın yurtdışında olması hallerinde Türkiye’ye girişi sonrası) en geç 30 gün süresi içerisinde yerine getirilmelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda işverene SGK tarafından idari para cezası kesilecektir.
 2. Çalışma izniyle Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin, giriş tarihlerinden itibaren en geç 20 iş günü süresi içerisinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmaları zorunludur.
 3. 4817 no’lu kanun 18/b maddesi uyarınca; yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenlerin, çalışma izninin düzenlendiği tarihten sonra 30 gün süresi içerisinde çalışmaya başlamaması durumunda bu sürenin bitimi itibariyle ve herhangi bir sebeple hizmet akdinin sona erdiği tarihten son çok 15 gün içerisinde bu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere 4817 no’lu kanunun 21’inci maddesi uyarınca idari para cezası düzenlenir.
 4. Çalışma izni uzatma başvurularında; mevcut çalışma izninin sona erdiği tarihten en çok 2 ay süresi içerisinde olmak koşuluyla, izin süresi tamamlanmadan uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin bitmesinden sonra gerçekleştirilen başvurular, ilk başvuru kriterinde değerlendirilir.
 5. PTT tarafından yabancı uyruklu kişinin iş adresine teslim edilen çalışma izni belgesinin muhafaza edilmesi zorunludur. Bu belgenin çalışma izni uzatma başvurularında ve izin iptal taleplerinde bakanlığa ibrazı istenmektedir.
Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalıştırmak

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir