Ankara Ggoc idaresi islemleri nelerdir

Ankara Göç İdaresi: Yabancıların ikamet izni tezkeresi başvuruları ve bu başvuruların değerlendirme ve onay işlemlerini yürütmektedir. Göç İdaresi İşlemlerinde Valilik ankara göç idaresi iletişimYabancıların ikamet izni (oturma izni) başvurularında karar verme yetkisine sahip tek kamu kuruluşudur. Bu kapsam da Ankara’dan ikamet izni başvurusunda bulunacak Yabancıların Ankara Göç İdaresi işlemleri sayfasından randevu almaları ve başvuru esnasında başvuru sahiplerinin şahsen bulunması gerekecektir.

Türkiye’nin en çok sayıda üniversiteye sahip ili olan Ankara’da ayrıca, üniversite diplomalı kişi oranı ülke ortalamasının iki katıdır. Bu eğitimli nüfus, teknoloji ağırlıklı yatırımların gereksinim duyduğu iş gücünü oluşturur. Bu, özellikle eğitim faaliyetleri için Ankara’ya gelen yabancıların sayısında ciddi bir yoğunluk yaratmaktadır.

Ankara’da aylık ortalama 8 binden fazla yabancıya hizmet verilmektedir. Üniversite hastaneleriyle, özel hastaneler ve doğumevleri ile Türkiye’nin en büyük sağlık merkezlerine sahip olan Ankara sağlık hizmetleri açısından da yabancılar tarafından ikamet için tercih edilme sebeplerindendir.

Ankara Göç İdaresi Müdürlüğü yabancıların Türkiye’ye giriş ve kalışları, Türkiye’den çıkışları ya da sınır dışı edilmeleri, yabancıların uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili işlemleri Ankara İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü amaçlarına ve mevzuata uygun olarak insan odaklı, uyumlu, hızlı ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara Göç İdaresi İkamet izni Türleri;

 • Ankara Göç İdaresi Kısa Dönem Turistik İkamet İzni
 • Ankara Göç İdaresi Uzun süreli ikamet izni
 • Ankara Göç İdaresi Aile ikamet izni
 • Ankara Göç İdaresi Öğrenci ikamet izni

Ankara Göç İdaresi Kısa dönem Turistik İkamet İzni

Kısa dönem turistik ikamet izni yabancıların Türkiye’de öngörülen süreden uzun kalmak istemesiyle alınabilecek ikamet iznine başvuru türüdür.

Kısa dönem turistik ikamet izni ile kalmak isteyen yabancılar Türkiye’de kalış nedenlerini ifade etmek ve belgelemek zorundadır.

Kısa dönem ikamet izni yabancılara her defasında en fazla bir yıl ve toplam da iki yıl sürelerle verilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni alan yabancının 120 günden fazla Türkiye dışında kalması ikamet izninin iptaline den olur.

Ankara Göç İdaresi Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri;

 • Bilimsel araştırma nedeniyle Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar.
 • Ticari bağlantılar kuracak, geliştirecek ya da iş kuracak olan yabancılar. (Temas
 • Hizmet içi eğitim programına dahil olan yabancılar.
 • Turizm amacıyla kalış süresini uzatmak isteyen yabancılar.
 • Tedavi görecek olan hastalar.
 • Adli ve İdari makamların kararı ile ülkede kalması gereken yabancılar.
 • Aile ikamet İzninin şartlarını artık sağlayamadığı için aile ikamet iznini kaybeden yabancılar.
 • Türkçe dil öğrenme kursuna katılacak olan yabancılar
 • Yükseköğretimini Türkiye’de tamamlayan yabancılardan, mezun olunan tarih itibariyle altı ay içinde başvuranlar.
 • Türkiye’de çalışmayan ama Bakanlar kurulunca gerekli görülen miktarda yatırım yapan yabancılar, eşleri ve yetişin olmayan çocukları
 • Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olan yabancılar

 İkamet Turistik İkamet İzni Ortak Belgeleri

 • Başvuru Formu
 • Pasaport aslı ve işlem görmüş (kaşe basılmış alınan vizeler) fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf (4 adet)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Yabancı Sağlık Sigortası (Türkiye’de hizmet veren sigorta acentelerinden yapılmış olmalı)
 • Yabancı Kira sözleşmesi ile kalıyor ise sözleşmenin aslı notere onaylatılmalıdır. Aslı ve bir adet fotokopisi ile beraber verilir.
 • Yabancı Otel, apart gibi yerlerde kalıyor ise ödendi makbuzları ve otelden kaşeli imzalı yazı.
 • Yabancı Öğrenci yurdunda kalıyor ise yurtta kaldığına dair e-imzalı veya mühürlü/kaşeli belge evrakını da temin etmesi gerekecektir.
 • Yabancı tanıdık Türk arkadaşı veya akrabasının yanında kalacak ise Noter onaylı taahhütnamesi gereklidir.
 • 18 yaş altı Çocuklar için Doğum belgesi ve bu belgenin sırası ile tercümesi, noter onayı, konsolosluk onayı ve Dış İşleri Bakanlığı onaylı olması istenir.
 • 18 yaş altı çocuklar için Baba veya Anneden herhangi birinin başvuruda bulunmaması durumunda başvuruda bulunmayan kişi bulunan kişiye noter onaylı muvafakatname (İzin belgesi) vermelidir. Eşlerden herhangi birisinin ölmesi durumunda ölüm belgesi, boşanmaları durumunda velayet kararı istenir ve bu belge Türkçe tercüme edilip Türkiye’de bulunan Yabancının konsolosluğuna onaylatması gereklidir.

Kısa dönem ikamet izinlerinde ortak belgeler haricinde kalış nedeninin türüne göre ayrıca belgeler istenmektedir. Bu belgeler talep edilmesi durumunda başvuru sahiplerine iletilecektir.

Ankara Göç İdaresi Aile İkamet İzni

Ankara Göç İdaresi işlemlerinde aile ikamet izinlerinde Türk Vatandaşının Yabancı eşine, bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğuna ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu Yabancı çocuğuna verilmektedir. Bu başvuru kategorisinde aile birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Yabancıların Türk eşleri Destekleyici ismi ile tanımlanmıştır. Aile ikametinde bulunan Yabancının Türk Vatandaşı olan eşi SGK’ lı olarak bir yerde çalışıyor olması gerekmektedir. SGK’ lı olması Yabancı eşin genel sağlık sigortası hizmetinden faydalanacağı anlamı taşımaktadır ve bu sebeple Yabancı eş için SGK’ dan provizyon alınması şarttır. Destekleyici Türk bireyin SGK’lı olmaması durumlarında Türk eşe tamamlayıcı sağlık sigortası Yabancı eşe de yabancı sağlık sigortası yaptırılması gerekecektir.

Aile ikamet izni başvuru türleri:
 • İlk Başvuru
 • Uzatma Başvurusu
 • Geçiş Başvurusu

Aile İkamet İzni İçin İstenen Belgeler;

 • Başvuru Formu.
 • Yabancının pasaportunun aslı ve tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi.
 • Biometrik fotoğraf (arka fonu beyaz, yüzünde ifade olmayan ve dişleri gözükmeyecek şekilde).
 • Yabancı tarafından imzalanmış İkamet İzni Formu.
 • Resmi Evlilik Cüzdanı ve ilk 3 sayfasının fotokopisi.
 • Destekleyici eşin nüfus cüzdanı suretinin aslı ve fotokopisi.
 • Destekleyici eşin genel sağlık sigortası (SGK’dan alınan provizyon belgesi).
 • Destekleyici eşin yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı belgeler.
 • Destekleyicinin Adli sicil belgesi; E-devletten alınan belgeler kabul edilmektedir.
 • Destekleyicinin yerleşim yeri belgesi. E-devletten alınan belgeler kabul edilmektedir.

Ankara Göç İdaresi Uzun Dönem İkamet İzni

Ankara Göç İdaresi İşlemleri de diğer Göç İdareleri gibi Yabancıya uzun dönem ikamet iznini kesintisiz 8 yıl Türkiye’de ikamet etmesi durumunda vermektedir. Başvuruda bulunan yabancının geçmiş dönemlerde öğrenci olması durumunda öğrenci olduğu yıllar yarı yarıya olarak hesaba dahil edilir. Uzun dönem ikamet izinleri bakanlık kararınca verilmesi durumlarında her yıl veya 2 yılda bir olmak üzere yenilemeleri gerekir.

Yabancının Uzun dönem ikamet izni alması durumunda seçme ve seçilme hakkı, askerlik görevi, kamu görevlerine başvuruda bulunma ve hariç Türk Vatandaşlarının yararlandığı genel haklardan yararlanabilmektedir.

Mülteciler, insani oturma iznine sahip kişiler, ikincil koruma statüsü sahipleri ve geçici koruma sağlanan kişiler, uzun süreli ikamet izni için başvuruda bulunamazlar.

Ankara Göç İdaresi Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’ye eğitim amacıyla gelmiş öğrencilerin oturma izni alma türlerinden biridir. Türkiye’de bir Üniversiteye kabul edilen yabancı kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türk Elçiliklerinden öğrenim vizesi alacaklardır. Verilen vize genellikle bir ay sürelidir. Yabancı öğrenci kabul mektubuyla birlikte bir aylık vize hakkını doldurmadan üniversiteye kaydını yaptırmalıdır. Ayrıca yabancı öğrenci vize süresi bitmeden kaydını yaptıracağı ildeki göç il müdürlüğüne giderek öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunmalıdır.

Yabancının aldığı öğrenci oturma izni öğrencinin anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamaz.

Yabancının aldığı öğrenci oturma izni eğitim süresini aşamaz.

Ankara Göç İdaresi İşlemleri iletişim adres ve telefonları

Ankara Göç İdaresi İşlemleriniz için İletişim

Adres: Barbaros Mahallesi Binnaz Sokak No.2 Çankaya/ANKARA

E-Posta : ankara@goc.gov.tr

Fax: 0312 439 40 66

Ankara Göç İdaresi Ek Hizmet Binası

Adres: Libya Caddesi Becerikli Sokak No:16 Kızılay- ANKARA

E-Posta: ankara@goc.gov.tr

Fax:0312 439 40 66

Ankara Göç İdaresi Genel Müdürlüğü göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygun Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek uygulanmasını izlemek ve koordine etmekle yetkili mercidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

E-Posta: gocidaresi@goc.gov.tr

Telefon: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00-99

Ankara Yabancılar Daire Başkanlığı

Ankara Yabancılar Daire Başkanlığı adresini sizler için aşağıda belirttik. Adres bilgileri güncellenmektedir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: yabancilar@goc.gov.tr

Ankara Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanlığı

Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanlığı Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek, Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: gocpolitikalari@goc.gov.tr

Ankara Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı

Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek,
Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: uluslararasikoruma@goc.gov.tr

Ankara Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının Görevleri Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmekle görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: uyumiletisim@goc.gov.tr

Ankara İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığı

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığı İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek, yardım hatlarını kurmak, işletmek veya işlettirmek görevleri vardır.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 09 16

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: magdurkoruma@goc.gov.tr

Ankara Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,
kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek;
Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek gibi görevleri bulunmaktadır.
Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 08 03

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: bilgiteknolojileri@goc.gov.tr

Ankara Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 09 08

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: strateji@goc.gov.tr

Ankara Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak. Yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek benzeri görevleri yürütmekle görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 08 88

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: disiliskiler@goc.gov.tr

Ankara Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek ile görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 08 32

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: personeldairesi@goc.gov.tr

Ankara Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak, Gerekli görülmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da acılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak ile görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: hukuk@goc.gov.tr

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
Merkezler ve insan ticareti mağdurları sığınma evleri kurmak, işletmek veya işlettirmek gibi görevleri vardır.
Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: destekhizmetleri@goc.gov.tr

Eğitim Daire Başkanlığı

Eğitim Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
Bilimsel nitelikli yayınlar yapmak,
Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
Ulusal ve uluslararası yayın, mevzuat, mahkeme kararları ile diğer bilgi ve belgeleri izlemek, derlemek ve ilgili dairelere bildirmekle görevlidir.
Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 08 64

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: egitim@goc.gov.tr

Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanlığı

Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanlığı düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmekle görevlidir.

Adres: Çamlıca Mah. 122. Cad. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 422 05 00

Fax: 0312 422 09 00

Fax: 0312 422 09 99

E-Mail: duzensiz@goc.gov.tr

ANKARA GÖÇ İDARESİ İŞLEMLERİ

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir