turistik İkamet izni uzatma başvurusu yapacak yabancı uyruklu kişiler ikamet izin türlerinden kendi şartlarına uyan ikamet iznini talep etmeleri gerekir ve bu ikamet izni uzatma işlemi yalnız Valilikler tarafından uzatılabilir.

İkamet izin türleri şunlardır;

 • Uzun Dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Kısa Dönem ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan Ticareti mağduru İkamet izni

İkamet izin türlerinden biri ile Türkiye’de kalma talebin de bulunan yabancı uyruklu kişi bu ikamet izninin yasal şartlarını bilmeli ve mutlaka taşımalıdır.

Aile İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Belirli şartları taşıyan ve yasal bir ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancının yasal olarak evli olduğu yabancı uyruklu eşine, kendisinin ve eşinin yabancı uyruklu reşit olmamış çocuğuna, insani bakıma muhtaç olan çocuğuna talep edebileceği ikamet iznine aile ikameti denir.

Aile ikamet izinleri en fazla üç yıl verilir. Bu üç yıllık verilen süre dolmadan aile ikameti şartları hala devam ediyor ise aile ikameti uzatma başvurusu yapılmalıdır.

İstenen evrakların hepsi aile ikameti uzatma başvurusu için de geçerlidir. Aile ikameti alan yabancı uyruklu kişiler bu ikamet iznini alırken belgeledikleri aile şartları ile ilgili bir değişiklik olursa uzatma başvurusu evrakları hazırlanırken bu durum ile ilgili belgeleri de sunmalıdırlar. Başvurular için il göç idaresinden randevu talebi oluşturulmak zorundadır.

Yabancının destekleyici olan eşinin vefat etmesi durumun da diğer aile fertlerinden kısa dönem ikamet izni şartları aranmadan ikamet değişikliği başvuruları kabul edilir.

Yabancı uyruklu kişiler ikamet izni aldıkları ülkede son bir yıl içinde 180 günden fazla yurt dışında kalmaları halinde aile ikameti uzatma başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

ÖNEMLİ: Aile ikamet izni uzatma başvurusunda bulunacak Yabancının Destekleyicisi (Türk Vatandaşı) Genel Sağlık Sigortasından yararlanıyor olması gereklidir. SGK’ lı olmayan Destekleyici Türk Vatandaşı kendisi ve destekleyici olduğu 18 yaş üstü Yabancı için özel sağlık sigortası yaptırması gerekecektir.

Kısa Dönem Turistik İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Kısa dönem ikamet izni başvuruları; Türkiye’ye bilimsel araştırma, ticari bağlantı, iş bağlantısı veya taşınmaz mülkü bulunan yabancı uyruklu kişilerin aldığı ikamet izni türüdür. Bu şartlar ile kısa dönem ikamet uzatma başvurusun da bulunan yabancı uyruklu kişiler bu ikamet iznini en fazla bir yıllık olarak alabilirler.

Uzatma başvurularında daha önceki ikamet izni alınırken var olan şartların uzatma başvurusu sırasında da olması gereklidir. Aksi durumda e-ikamet sistemi uzatma başvurunun gerçekleştirilmesine izin verilmeyecektir.

Türkçe öğrenmek için kursa katılmak amacıyla Türkiye’den kısa dönem ikamet izni alan yabancı uyruklu kişiye ikamet uzatma hakkı ancak iki defa verilebilir.

Türkiye’de üniversite eğitimini tamamlayarak kısa dönem ikamet iznine geçiş yapan yabancı uyruklu kişiye kısa dönem ikamet uzatma hakkı da bir defaya mahsus olarak verilir.

Kısa dönem ikamet uzatma başvurusunda bulunacak olan yabancı uyruklu kişi ikamet ettiği ilde ki il göç idaresinden randevu alarak işlemlerini başlatabilir.

ÖNEMLİ: Kısa dönem turistik ikamet izni uzatma başvurusunda bulunan yabancının Türk Vatandaşı bir yakınının evinde kalmadığı sürece her yıl noter onaylı kira kontratı ibraz etmeleri zorunludur.

Öğrenci İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Öğrenci ikamet izni, Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin talep ettiği ikamet izni türüdür. Türkiye’de öğrenim görecek yabancı uyruklu kişiler gerekli ikamet şartlarını sağlamaları durumun da öğrenim alacağı süre boyunca öğrenci ikamet izni verilir.

Uzatma başvuruları yabancı uyruklu kişiler tarafından e-ikamet sistemi üzerinden yapılmaktadır. İkamet izni başvurusu yapılmasının ardından yabancı uyruklu kişinin istenen belgeleri tamamlayarak ikametin gerçekleşeceği ilin göç idaresi müdürlüğüne teslim etmesi gereklidir.

Öğrenci ikameti ile ülke de kalan Yabancı uyruklu kişi öğrenimi devam ettiği sürece il göç idaresinden alacağı randevu ile öğrenci ikameti uzatma işlemlerini yapabilir.

Öğrenci ikameti uzatma başvurusun da bulunan yabancı uyruklu kişi istenilen belgeleri eksiksiz bir şekil de il göç idaresine sunmalıdır.

Ancak eğitim süresi dolan yabancı uyruklu kişinin öğrenci ikamet uzatma başvurusu kabul görmez.  Öğrenim süresi dolan yabancı uyruklu kişi şartlarının uyduğu başka bir ikamet türüne geçiş yapmalıdır.

İlk ve orta dereceli öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere, velileri tarafından onaylı muvafakat nameyle öğrenci ikamet izni verilebilir. Açık öğretim programına geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. Öğrenim durumu uzayan yabancı uyruklu öğrencilere bir defaya mahsus bir yıllık ikamet uzatma hakkı verilebilir.

ÖNEMLİ: Öğrenci İkamet İzni Uzatma Başvurusu yapacak Yabancının güncel öğrenci belgesini başvuruda bulunurken İl Göç İdaresine sunması zorunludur.

Uzun Dönem İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Bu ikamet türünde sekiz yıl kesintisiz Türkiye’de kalmış olan yabancı uyruklu kişilere Bakanlığın onayı ile valilikler tarafından verilen ikamet türüdür.

Yabancı uyruklu kişilerin uzatma başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Ancak uzun dönem ikamet izni alan yabancı uyruklu kişi ikametin alındığı sırada ki ikamet şartlarını her daim taşımakla yükümlüdür.

Uzun dönem ikamet izni alan yabancı uyruklu kişi kaldığı sürenin son üç yılın da herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan destek almamalıdır. Destek aldığı anlaşılan yabancının uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izni alan yabancının yardım aldığı ve artık belirli bir gelirinin olmaması nedeniyle iptal edilen ikamet izni başvurusu ve bu başvurunun sonuçlanması bakanlığın yönetmeliklerine göre karara bağlanır.

İnsani İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Can güvenliğinin olmadığı ve yaşam hakkının elinden alınmak istenen mülteci sıfatı taşımayan yabancı uyruklu kişilere bakanlığın onayı ile en fazla bir yıllık bir süre için verilen özel bir ikamet izni türüdür. Bu ikamet izin türünde uzatılma başvurusu yapılamaz.

İnsani ikamet izni ile ülke de kalan yabancı uyruklu kişinin oluşan tehditlerin ortadan kalktığı bakanlıkça tespit edildikten sonra ikamet edilen valiliği tarafından iptal edilir.

İnsan Ticareti İkametimi Nasıl Uzatabilirim?

İnsan ticareti mağduru olduğu ya da olabileceği şüphesi taşıyan kişiler yaşadıkları olayların etkisinden kurtulabilmeleri için ve sığınmak istediği ülkenin yetkilileri ile iş birliği için de olup olmayacaklarının anlaşılabilmesi için valilikler tarafından 30 gün süreli verilen özel bir ikamet izni türüdür.

Yabancı uyruklu kişinin iyileşme süresi göz önün de bulundurularak en fazla altışar aylık ikamet izni süresi verilerek uzatma hakkı vardır.

Ancak uzatılan ikamet izninin toplam süresi üç yılı geçemez.

İnsan ikameti uzatma valilik tarafından yapılmaktadır.

İkamet İzni UZatma Başvurusu İl Göç İdaresi Müdürlüklerine veya ilçe çalışma gurup başkanlıklarına yapılır

Uzatma Başvurusu İle İlgili Merak Edilenler

 1. Türk vatandaşı ile evli olanlar ikamet izin süresini aşarsa uzatma başvurusu yapabilir mi?
 • İkamet izin süresini aşan yabancı uyruklu kişi ülkeden çıkış yapmak durumun da kalabilir. Çıkış yapması mümkün olmayan yabancının ikamet ettiği ilin il göç idaresine gitmesi gerekmektedir.
 1. Uzatma başvurum değerlendirme aşamasın da iken yurt dışına çıkış yapabilir miyim?
 • Uzatma başvuruların da müracaat belgesi sistem tarafından otomatik olarak düzenlenir. Düzenlenen belgenin ikamet edilen il göç idaresi tarafından onay alması gerekmektedir. Onaylanan müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örneği ile 15 gün yurt dışın da kalma süre şartını aşmadan giriş veya çıkış yapabilir.
 1. Kalmakta olduğum ikamet türünden farklı bir ikamet türü için ikamet uzatma başvurusu yapabilir miyim?
 • İkamet edilen izin türünden farklı bir ikamet türü için uzatma başvurusu yapılamaz.
 1. İkamet uzatma başvurum reddedildi. Bu durum da ne yapabilirim?
 • İkamet izninin uzatılmaması yabancı uyruklu kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına Ptt yoluyla tebliğ edilir. Yapılan tebligatta karara itiraz etmek isteyen yabancının yasal haklarının ne olduğu ve hangi yasal yolları izleyeceğine dair bilgiler bulunmaktadır.
 1. Uzatılan ikamet izni sürem ne zaman başlar?
 • Süresi uzatılan ikamet izni alınan önceki ikamet izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
 1. İkamet uzatma başvuruların da tekrar harç ödeyecek miyim?
 • Uzatma başvurularında da harç ve kart bedelleri randevu tarihinden önce ödenmelidir.
 1. Uzatma başvurumu yurt dışından yapabilir miyim?
 • Henüz yurt dışından yapılamamaktadır. İkamet izin süresi dolmadan ülkeye giriş yapılmalı. Çünkü ikamet başvurusu sırasında yabancının bulunması gerekmektedir.
 1. İkamet uzatma başvurumu ne kadar süre de yapmalıyım?
 • İkamet uzatma başvuruları en geç izin süresinin dolmasına altmış gün kala yapılmalıdır.
 1. Uzatma başvurusu sırasın da randevu almama gerek var mı?
 • İkamet uzatma başvurularında posta yoluna son verilmiş bulunmaktadır. Uzatma başvuruları için de il göç idaresinden randevu alınmak zorundadır.

İkamet İzni Uzatma Başvuru Ekran Detayları

İkamet uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancı uyruklu kişi öncelikle Göç idaresinin internet sitesinden E-ikamet sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş yapıldığın da ikamet izni uzatma başvurusu yapmak istiyorum sekmesi en sağda yer almaktadır. Bu sekmeye tıkladığınızda karşınıza 3 farklı seçenek gelecektir. Bunlar; uzatma başvurusu yapmak istiyorum, uzatma başvuruma devam etmek istiyorum ve uzatma başvurumun sonucunu öğrenmek/kayıt formu yazdırmak istiyorum seçenekleridir.

Bunlardan ilki olan uzatma başvurusu yapmak istiyorum, ikamet izinleri bitmek üzere olan yabancı uyruklu kişilerin yeni uzatma başvurusu yapmak istedikleri an seçmeleri gereken seçenektir. Buraya tıkladığınızda karşınıza ‘ön kayıt formu’ çıkacaktır. Burada en başta eğer ikamet ettiğiniz ilinizi değiştirmek istiyorsanız buna dair seçim yapmanız gereken bir bölüm yer alır. Mevcut ikamet ilinizi değiştirmek istiyorsanız burada ‘Evet’ seçeneğini, eğer aynı ilde ikamet etmeyi sürdürecekseniz ‘Hayır’ seçeneğini seçerek devam etmeniz gerekmektedir. Ardından adınızın ve soyadınızın ilk iki harfini girdikten sonra hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu ve yabancı kimlik numaranızı girmeniz gereklidir.

İletişim tercihiniz son derece önemli olduğu için aynı zamanda iletişim tercihinizi de belirten kutucukta seçim yapmalısınız. Burada cep telefonu ve e-posta tercihleri bulunmaktadır. Kırmızı ile işaretlenen bu alanların doldurulması zorunludur. Bunun haricinde mevcut ikamet izin kartınızın numarası ve serisini de gireceğiniz kutucuklar ön kayıt formunda yer almaktadır. E-posta ve telefon bilginizi de girmenizin ardından bilgilendirme yazısına onay vererek kaydınıza devam edebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda size gerekli olan bilgiler sorulacak ve doldurmanız istenecektir.

Son bölüm ise uzatma başvurunuzun sonucunu görmek ve başvuru evraklarınızın içine koyacağınız kayıt formunu yazdırmak için giriş yapabileceğiniz bir sekmedir. Burada da yine başvuru numarası, pasaport ya da yabancı kimlik numarası ve cep telefonu ya da e-posta adreslerinden birisini girmeniz istenmektedir. Tüm formlarda kırmızıyla işaretli olan yerlerin doldurulması zorunlu tutulmuştur.

İkamet Uzatma Başvurusun da İstenilen Evraklar

 1. İmzalı ikamet izni başvuru formu
 2. Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan belgenin noter onaylı fotokopisi
 3. Son altı ay içinde çekilmiş beyaz fonlu ve biyometrik özellikli dört adet resim
 4. Kalmak istenilen süre de kendini geçindirecek geliri olduğuna dair belge
 5. Geçerli sağlık sigortası
 6. İkamet uzatma başvuruların da geçerli ve devam eden bir özel sağlık sigortası varsa dosyanın içine poliçenin aslının onaylı ve imzalı bulunması gereklidir.

İkamet Uzatma İşlemi Merak Edilen Konular

 1. Pasaportun fotokopisi gerekir mi?
 • Uzatma başvurularında da pasaportun veya pasaport yerine kullanılan belgenin kimlik bilgilerinin ve fotoğrafının bulunduğu sayfanın noterden onaylı olan fotokopisini dosyaya koyulmalıdır.
 1. Aile ikamet iznimin bitmesine 9 ay var. Ne zaman uzatma başvurusu yapmalıyım?
 • İkamet uzatma başvuruları mevcutta ki izninizin bitimine 60 gün kala yapılmalıdır.
 1. Turistik amaçlı ikamet izni mi uzatabilir miyim?
 • Turizm amacıyla verilen ikamet izinleri uzatılamaz. Bu ikamet izninin uzatılmaması kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin ikametini engellemek için alınan bir karardır. Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen yabancı şartlarının uyduğu farklı bir ikamet izni türü seçmelidir.
 1. Aile ikameti ile oturum iznim var ancak medeni halim de değişiklik oldu. Tekrardan aile ikametimi uzatabilir miyim?
 • Aile ikameti başvuru şartlarında ki değişiklikten dolayı bu ikamet türünde uzatma yapılamaz. 

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Genel Bilgilendirme

Alınan yasal İkamet izniyle Türkiye’de kalmakta olan yabancı uyruklu kişilerin izin sürelerinin bitmesine yaklaşıldığın da hala Türkiye’de kalmaya devam etmeleri gerekiyorsa, ikamet izni uzatma başvurusu yapmaları zorunludur. İkamet uzatma başvuruları Türkiye’den çıkmaya gerek kalmadan yapılabilmektedir. İkamet izni uzatma başvurusu işlemlerine dair tüm yetkiler ikamet edilen il göç idaresi genel müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler bu başvuruyu ikamet izin süresinin dolmasına 60 gün kala yapmalıdır.  Yabancı bu başvuruyu her şartta ikamet izin süresi bitmeden önce gerçekleştirmelidir.

İkamet izni dolan yabancı uyruklu kişi 15 gün içerisinde mazeretli olarak ikamet izni başvurusun da bulunabilir. Ancak bu durumda ilk başvuru olarak ikamet izni talebinde bulunmalıdır.

İkamet Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza yalnızca pasaportun fotokopisi konulmalıdır. Pasaportun aslı gönderilmemelidir. Uzatma başvurularında iadeli taahhütlü şekilde posta yoluyla ya da kargoyla gönderilmelidir. Adi posta şeklinde gönderilen başvurular kabul edilmez.

İkamet uzatma başvurusu harçları göç idaresini sistemi üzerinden kredi kartı sanal POS yoluyla, Maliye Bakanlığına ait veznelerden, Maliye Bakanlığının anlaşmalı bankaları üzerinden başvuru numarası aracılığıyla, süreksiz vergi tahsilatı yapan vergi dairelerinden ödenebilir.

İkamet izin belge ve harç bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzlar başvuru belgeleriyle beraber gidilir. Ödeme makbuzları bu sebeple iki nüsha halinde istenmelidir. Bu nüshalardan bir tanesi yabancı uyruklu kişide kalacak, diğer ise başvuru belgelerinin arasına konulacaktır. E-ikamet sitesi üzerinden sanal POS kullanarak kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilmesi durumunda ayrıca makbuz gönderilmesi gerekmemektedir. Başvuru dosyalarına çek, para ve sair ödeme araçları kesinlikle konulmamalıdır.

İkamet uzatma başvuru belgelerinin sistem üzerinden başvurunun tamamlanmasından sonra 5 iş gününde gönderilmesi zorunludur. Posta yoluyla gönderilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmazlar.

İkamet izin harcı ve ikamet izin belge bedellerinin ödenmesinden sonra istenmiş olan tüm belgelerin makbuzlarla birlikte (makbuzların bir nüshasının yabancı uyruklu kişide kalması gerekmektedir). A4 boyutlu büyük bir zarfa konularak başvuru yapılan ilin göç idaresi müdürlüğüne PTT yoluyla iadeli taahhütlü şekilde ya da kargo yoluyla gönderilmesi gereklidir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Önemli Gördüklerimiz

Yabancılar birden fazla yabancı için uzatma başvurusun da bulunuyorsa bu ayrı zarflar içerisin de PTT’den iadeli taahhütlü şekilde ya da kargo yoluyla ayrı ayrı gönderilmelidir. Aynı zarf içerisinde iletilen birden çok kişiye ait olan başvuru belgeleri işleme alınmazlar.

İkamet uzatma başvuruların da devam eden ikamet izni süresinin sonuna dek ikamet izni uzatma başvurusunun tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumda tamamlanmayan uzatma başvurusu mevcut ikamet izninin süresinin dolması halin de sistem tarafından otomatik şekilde iptal edilir. Bu durumda yabancı uyruklu kişinin uzatma başvurusu yapması mümkün değildir. Yeniden ilk başvuru olarak başvuru işlemi yapması gerekecektir.

İkamet izni uzatılmayan yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de bir ailesinin olması gibi durumlarda 1 aylık kalma belgesi düzenlenebilir. u belge valiliğin onayı doğrultusunda 1 aylık dönemlerde uzatılabilir. İlk 1 ayın sonunda bu durumdaki bir kişinin ikamet izni talebi yeniden değerlendirmeye alınır.

İkamet uzatma başvuruların da başvurunun değerlendirme süresi doksan gündür. İkamet uzatma başvurusu onaylanan yabancının ikamet izin belgesi başvuruda beyan ettiği ikamet adresine gönderilir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir