goc idaresi ogrenci ikameti

Türkiye’de yer alan üniversiteler ya da bu üniversitelere bağlı şekilde dil öğrenim merkezlerinde eğitim görecek olan yabancı uyruklular, Türkiye’ye giriş yapmalarının ardından en fazla 1 ay süresi içerisinde öğrenci ikamet izni başvurusu yapmaları gerekecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 38. ve 41. Maddelere göre aşağıdaki özellikleri taşıyan kişilere öğrenci ikamet izni düzenlenecektir. Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora, lisans veya ön lisans öğrenimi görecek olan yabancı uyruklu öğrencilere düzenlenebilir.

Yabancı öğrenci ikamet izni başvurusunu vize süresi veya vize muafiyet süresi dolmadan yapılmalıdır.

Öğrenci İkamet İzni Alabilecek Yabancılar

 1. Öğrenci ikameti almak isteyen yabancı Aile ikamet izni ile Türkiye’de kalmıyorsa ve 18 yaşını doldurmuşsa ancak hala ortaöğretim de eğitim görüyorsa bu izni alması zorunludur.
 2. Türkiye’de herhangi bir yükseköğretimde eğitim gören yabancılar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi alan yabancı öğrenciler öğrenci ikamet iznine başvurmalıdırlar.
 3. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek ülkemizde eğitim alacak olan yabancı öğrencilere eğitimleri süresince verilebilir.

Öğrenci ikameti ile Türkiye’de kalan yabancı destekleyici statüsünü hak kazanması halinde kendi eşine ve çocuklarına Aile ikamet izni için başvuruda bulunabilir. Ancak diğer yakınları için ikamet izni alma hakkı yoktur.

Öğrenci İkamet İzni Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Yabancı öğrencinin pasaportunun aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilerinden alınan öğrenci vizesi
 • Dört adet Biometrik fotoğraf
 • Öğrenciliği hakkında güncel öğrenci belgesi
 • Kalınacak dönem de ikamet edilecek adres kira ise noter onaylı kira sözleşmesi, yurt da kalacak ise yurt ile yapılan sözleşme.

ÖNEMLİ: Burada yer alan evrakların dışında İl Göç İdaresi veya İlçe Çalışma Gurup Başkanlıkları ekstra evrak isteme yetkisine sahiptir. 

Öğrenci İkameti Kaç Yıl Alınabilir?

Yabancı öğrencinin eğitim süresi bir yıldan az ise ikamet izni talebindeki izin süresi de bir yıldan fazla olamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ülkemizde bulunan yabancının ikamet izni süresi eğitiminin süresini geçemez.

İlk ve Ortaöğretimde eğitim alan yabancı öğrencinin bakım ve masrafları gerçek ya da tüzel kişilerce üstlenilmesi ve yabancının velisinden muvafakat alınması halinde eğitimi süresince birer yıllık öğrenci ikamet izni hakkı verilir.

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu Şartları

 1. Türkiye’de herhangi bir Üniversite de eğitim görecek yabancılara ve doktora ya da yüksek lisans yapacak yabancılara verilir.
 2. İlk ve Ortaöğretimde eğitim alan yabancı öğrencinin bakım ve masrafları gerçek ya da tüzel kişilerce üstlenilmesi ve yabancının velisinden muvafakat alınması halinde eğitimi süresince birer yıllık öğrenci ikameti hakkı verilir.
 3. Yabancının pasaportu ya da pasaport yerine geçen kimlik belgesinin olması gereklidir.
 4. Vize ile Türkiye’ye gelen yabancının talep ettiği ikamet izni süresinden en az altmış gün daha uzun süresi bulunan pasaportunun olması zorunludur.
 5. Türkiye’ye giriş yasağı almamış olması gereklidir.
 6. İkamet izni istediği ülkenin kamu düzeni ve kamu sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmaması gereklidir.
 7. Yabancının kalacağı ikamet izni süresi boyunca kendini geçindirecek maddi imkânı olmalıdır.

Öğrenci ikamet izni başvurusu il göç idaresi müdürlüğüne veya ilçe çalışma gurup başkanlığına yapılır

Türkiye’de Eğitim Görecek Yabancının Taşıması Gereken Nitelikler

Türkiye’de herhangi bir devlet okulunda eğitim almak isteyen yabancı öğrenci ilk olarak Yabancı Öğrenci Sınavı’na girmelidir. Yabancı Öğrenci Sınavı ülkemiz de sene de bir defaya mahsus yapılmaktadır. Bu durumdan dolayı yabancı sınav başvuru tarihlerini takip etmelidir.

Ancak Yabancı Öğrenci Türkiye’de özel bir okulda eğitim almak isterse Yabancı Öğrenci Sınavına girmek zorunda değildir.

Yabancı Öğrenci ister ön lisans, yüksek lisans, doktora gibi yüksek dereceli programlara isterse de ilkokul, ortaokul, lise gibi daha erken guruplara kayıt olsun her ikisinde de önceki eğitimlerin beyanı istenmektedir. Yabancı öğrencinin daha önceki okullarından transcript alınarak yabancının daha önce gördüğü eğitimler, bu eğitimlerdeki başarı derecesinin belgelenmesi istenmektedir. Bu belge yabancı bir dilde olacağından Türkiye’deki okullara beyan edilmeden önce noter onaylı yeminli tercümesi yapılmalıdır. Yabancı öğrenci bu belgeleri ve var ise önceki diplomalar da sunularak Türkiye’de ki okul için denklik değerlendirilmesi başvurusu yapılacaktır.

Ancak Açık öğretim programına kayıtlı yabancı öğrenci ikamet izni başvurusu yapma hakkı yoktur. Türkiye’de kalmak isteyen yabancı şartlarını taşıdığı diğer bir ikamet izni türlerinden birine başvuruda bulunması gereklidir.

Yabancı öğrenci, Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyse öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunamaz. Yabancının şartlarını taşıdığı diğer ikamet izni türlerinden birine başvurması gerekir.

Yabancı öğrenci İkameti süresi içinde;  aynı üniversitenin farklı bir bölümünde öğrenime devam etmesi ya da aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteye geçiş yapması halinde, yabancının öğrencilik statüsünde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinin güncellenmesi için durumunu il göç idaresi müdürlüğüne en geç 20 iş günü içinde bildiriniz.

Öğrenci farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği yapması durumunda en geç 10 gün içerisinde yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için başvuruda bulunması gereklidir. Yabancı öğrencinin bütün işlemleri yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacaktır.

Yabancı Öğrencilerde Denklik Başvurusu

Türkiye’de ki üniversiteler de veya okullarda farklı olabileceğinden yabancının önceki eğitimlerin sayılabilmesi için Türkiye’de alınacak eğitimlerde alınacak dersler ve derslerin içerikleri incelenerek mezuniyetin sayılıp sayılamayacağının kararı verilecektir. Derslerin içeriklerine bağlı olarak denklik verilebilir ya da denk sayılabilmesi için yabancı öğrenciye verilecek ek derslerle yabancı mezun ve denk duruma getirilebilir. Denklik başvurusu yabancının istediği bölüm ve önceki eğitimlerin içeriklerine bağlı olarak belirlenecektir. Türkiye’de herhangi bir devlet okulunda eğitim almak isteyen yabancı öğrenci bu eğitimi alabilmek için önce Yabancı Öğrenci Sınavına girmelidir. Yabancı Öğrenci Sınavını Türkiye’de ki özel okullar şart koşmamaktadır. Ancak Yabancı Öğrencide ki denklik belgesi hem özel okullar hem de devlet okulları için de istenmektedir.

18 Yaş Altındaki Yabancı Öğrenci İkamet İzni Başvurusu

Türkiye’den eğitim almak isteyen yabancıların 18 yaşından küçük olmaları halinde kayıt başvurularında denklik belgesi sunmaları yeterlidir. 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu çocukların okul kayıtlarının Türkiye’de yapılabilmesi için anne ya da babasının Türkiye’de yasal ikamet ediyor olması, yabancı çocuğun muvafakatnamesi olması zorunludur.

Yabancı Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye’den öğrenci ikameti alarak kalan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Çalışma Bakanlığından alınacak çalışma izni hakkı ile çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencisi olan yabancılar için çalışma hakkı öğrenimlerinin bir yılını doldurmaları şartı ile başlar. Doktora ve yüksek lisans öğrencileri çalışma izni için bir yıldan önce Çalışma Bakanlığına çalışma izni için başvuruda bulunabilirler.

ogrenci ikamet izni sigorta zorunlulugu

Yabancı Öğrencide Sağlık Sigortası

Yabancı öğrenci kabul gördüğü okula kayıt yaptırdıktan sonra en geç üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Sigortalar kurumuna talepte bulunursa ayrıca bir sağlık sigortası yaptırmasına gerek kalmamaktadır. Ancak yabancı öğrenci üç ay süresini geçirirse genel sağlık sigorta hakkını kaybeder ve özel bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Yabancı sağlık sigortası Türkiye’de kayıtlı bir sigorta acentesinden yapılması zorunludur.

Öğrenci İkamet İzni Aldıktan Sonraki Usuller

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izinleri süresince Türkiye’ye giriş – çıkış işlemlerinde vize almalarına gerek yoktur. Öğrenci İkamet izin süresi bitmek üzere olan yabancı uyruklu öğrenciler, izin süresinin bitmesine 60 gün kala başlamak üzere ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Bu süreyi aşan yabancı öğrenciler hakkında yasal işlem uygulanır.

Kayıt dondurma işlemi yapan, okulla ilişiği kesilen, kendi isteği doğrultusunda okulla olan bağını kesen ya da mezun olan yabancı öğrencilerin listeleri düzenli bir şekilde Emniyet Müdürlüklerine iletilmektedir. Bu bildirimler paralelinde, yabancı öğrencilerin bu bağlam dâhiline girenlerinin ikamet izinleri iptal edilecektir. Okuluyla sebebi ne olursa olsun ilişiği sonlanmış olan yabancı uyruklu öğrenciler 15 gün süresi içerisinde Türkiye’den ayrılmalıdırlar. Ayrılmayanların ise yine 15 gün süresi içerisinde farklı bir ikamet türüne başvuru yapmaları zorunludur. Aksi durumda bu öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılır.

Türkiye’de bir okulu kazanmış olmasına karşın süresi içinde kayıt işlemini yapmayan yabancı öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet birimlerine iletilmektedir. Bu öğrenciler ikamet izni alma haklarını kaybetmiş olurlar.

İkamet izni başvurusu yapan yabancı öğrenciler, başvuru evraklarını teslim etmelerinden sonra yetkili makamlarca kendilerine ikamet izin müracaat belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyle birlikte yabancı öğrenciler 15 günü geçmemek kaydıyla Türkiye’den çıkış yapabilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izin sürelerinin dolmasına 60 gün kala uzatma başvurusunda bulunabilirler. Her durumunda ikamet izinleri bitmeden başvurularını yapmış olmalıdırlar.

ogrenci ikameti neden ret olur

Öğrenci İkamet İzinlerinin Ret, İptal ya da Uzatılmama Nedenleri

Yabancı öğrencilerin ikamet izinleri başvurularının reddedilmesi, mevcut ikamet izinlerinin iptal edilmesi ya da uzatma izni başvurularının kabul edilmemesinin sebepleri aşağıdaki nedenlerle geçekleşmektedir. Buna göre;

 1. İkamet izin başvurusunda bulunan yabancı öğrencinin, öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
 2. Gerekli olan şartların ortadan kalkmış olması veya yabancı öğrencinin bu şartları sağlayamıyor olması,
 3. Amacından farklı bir amaç doğrultusunda kullanıldığının anlaşılması,
 4. Yabancı öğrenci hakkında sınır dışı kararının olması ya da yabancının Türkiye’ye girmesinin hukuk çerçevesinde yasaklanmış olması gibi,

Benzeri durumlarda öğrenci ikamet izni verilmemekte, verilmiş olan izinler iptal edilmekte ve süresi tamamlanmış olan izinler uzatılmamaktadır.

Avrupa Birliği Programları Kapsamında Türkiye’ye Gelen Yabancı Öğrencilerin İkamet İzni

Avrupa Birliği programları kapsamında Türkiye’ye eğitim almak için ülkeye gelmiş olan yabancı öğrencilerin vize türüne bakılmaksızın ikamet izni verilebilir. Programın içeriği kapsamında üniversitelerde öğrenimini sürdürecek veya staj yapacak olan yabancı öğrencilere, öğrenci ikameti, diğer kapsamda olan öğrencilere ise kısa dönem ikamet izni düzenlenecektir. Bu bağlamda Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerden, Türkiye’de ikamet edecekleri süre içerisinde geçimlerini nasıl temin edecekleri konusunda bilgi ve belgeler istenecektir.

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de öğrenim amacıyla bulunan öğrenci ikamet izni sahiplerinin anne, baba ve diğer yakınları Türkiye’de kalabilir mi?

 • Türkiye’de öğrenim maksadıyla ikamet eden ve öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı öğrencilerin anneleri, babaları ve diğer yakınlarının bu izinden faydalanarak ikamet izni alma hakları bulunmamaktadır. Öğrencilerin yakınları ayrıca şartları sağlamaları durumunda diğer ikamet izni türlerine başvuru yapabilirler.

Öğrenci ikamet izni başvurusu için harç alınıyor mu?

 • Türk okulları ya da fakültelerinde okuyan öğrencilerin ikamet izinleri düzenlenirken harç alınmamaktadır. Bu okulların dışındaki büyükelçilik, konsolosluk okulları ve uluslararası okullar benzeri Türk okulu olmayan okulların öğrencilerinden ikamet izni harcı alınmaktadır.

Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan bir yabancı uyruklunun Türk vatandaşıyla evlenmesi halinde ikamet izni türünün değiştirilmesi gerekli midir? Şartların sağlanması halinde aile ikamet izni başvurusu yapılabilir mi?

 • Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişinin aile ikamet izni alma şartlarını sağlaması ve başvuru gerçekleştirmesi halinde bu yabancı uyruklu kişiye aile ikamet izni verilebilir. Aynı zamanda öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ediyorsa, bu haklardan aynen yararlanmaya devam eder. Yabancı uyruklu kişi eğer dilerse öğrenci ikamet izniyle de yasal kalışını sürdürebilir.

Öğrenci ikamet izni süresi dolmadan mezun olan bir yabancı uyruklu öğrencinin ikamet izni devam eder mi?

 • Mezuniyeti gerçekleşen yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izinlerinin mezuniyet tarihleri itibariyle sona ermektedir. Bu kişilerin 10 gün içerisinde yeni kalış amaçlarına uygun ikamet izni başvurusu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Normal eğitim sürelerinde mezuniyetini tamamlayamayan öğrencilerin ikamet izinlerinin en çok birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini geçmeyecek şekilde uzatılması mümkündür.

Özel öğrenci, açık öğretim fakültesi ya da uzaktan eğitim gibi gerekçelerle ikamet izni başvurusu yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvurması gereken izin türü hangisidir?

 • Özel öğrenciler, açık öğretim ya da uzaktan eğitim gibi gerekçelerle öğrenci ikameti verilmemektedir. Bu kişilerin şartlarını sağladıkları diğer bir ikamet izni türüne başvuruda bulunması gerekmektedir.
Öğrenci İkamet İzni Başvurusu

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir