yabanci-ogretmen-calisma-izni-basvurusu

Yabancı öğretmen çalışma izni başvurusunda bulunacak öğretmenin çalışmaya hazır bulunduğu öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup olmamasına göre farklılık/değişiklik gösterir. Bakanlık nezdinde eğitim/öğretim faaliyeti gösteren kurumlarda çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerin ön izin belgesi almaları gereklidir. Türkiye’de ikamet ediyorsa başvuruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, diğer ülkelerde yaşıyor/ikamet ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği üzerinden  yapılmaktadır.

Başvuruda Yabancı Öğretmenden İstenilen Evraklar;

  • Başvuru formu/dilekçesi
  • Yabancı uyruklu öğretmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru evrakı
  • İkamet izin belgesi fotokopisi (Türkiye’deki başvurularda geçerli ve evrakın en az 6 ay süreli olması gerekmektedir)
  • Pasaport fotokopisi
  • Diplomanın bir fotokopisi (Noter tasdikli/onaylı Türkçe tercümesi ve Yüksek Öğretim Kurulu’ndan denklik belgesinin temin edilmesi)
  • Ön izin belgesi

EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞACAK YABANCI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURUSU

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde sermaye/ortaklık yapısının/şemasının olduğu sayfa gereklidir. Aynı zamanda serbest Muhasebeci Mali Müşaviri onayıyla kâr ve zarar şeması, bilanço tablosu gerekli evraklardandır.

Yabancı Öğretmen Maaş Hesaplaması

Yabancı uyruklu öğretmenlerin maaşları uzmanlık kategorisi içerisinde bulunan/sayılan mesleklerden sayıldığı için asgari ücretin 3 katı şeklinde hesaplanır. Toplam 8.829.20 TL ödenecek tutar olarak hesaplanmıştır.

2021 Yılına Ait Değişiklikler

Yabancı öğretmenin çalıştığı kurumun yurtdışında şubesi ve yabancı öğrencisinin var olması halinde (öğrenci sayısının az olması durumunda halkla ilişkiler ya da misafir ilişkileri personeli olarak anılan çalışma izinlerini kısıtlama gelebilecek ) parantez içinde anlatılan durum geçerli olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin belgesi almış yabancı öğretmenler için çalışma izin kriterlerinde değişiklik/farklılık yaşanmamıştır. Yabancı uyruklu personel sayısı, tam dolu olarak belirtilen sayının %2’sini geçemeyecek.

Yabancı Öğretmen Çalıştırma Şartları

İş sözleşmesi 2 yıllık yapılır. İlerleyen yıllarda/dönemlerde birer yıl olarak süre uzatımına gidilebilir. Toplam görevlendirme süresi 5 yıldan fazla olamaz. Bir iş yerinde çalışması planlanan yabancı uyruklu öğretmen sayısı 400’ün üzerine çıkmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın şartlarına tabi olmayan kurumlardan “Ruhsatname” ile “Kurum açma ve eğitim-öğretime başlama izni” adı geçen evraklar istenir.

Yabancıların e çalisma izni başvuru sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. Yabancıların çalışma izni genel bir anlatım olduğu için bu sayfada sadece yabancı öğretmen çalışma izninden bahsettik. Mutlaka genel konuları okumanızda fayda olacaktır.

Yabancı Öğretmen Çalışma İzni Başvurusu

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir