yabancilarin-sirket-kurmasi-hakkinda

Yabancıların şirket kurması veya ortağı olması konusuna başlarken Türkiye, küresel çapta aktif rol oynayan sayılı ülkelerden biri olduğunun altını çizelim. Ekonomik alt yapısı, coğrafi konumu ve teknolojik ilerlemeleriyle dikkat çeken ülkemiz, yabancı yatırımcının ilgi odağıdır. Bazı şirketlerin yabancı ortakları da vardır. Türkiye’de şirket ortağı yabancıların faaliyet gösterebilmesi, 6735 Uluslararası İş Gücü Kanunu ve 4817 uygulama yönetmeliği kapsamındadır.

Yurt içindeki başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.  Yurt dışında ki  ortaklar ise uyruğu olduğu  veya devamlı ikamet ettiği ülkedeki Türk Temsilciliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun’da hangi şirket ortağı yabancıların çalışma izni alması gerektiği ve hangilerinin muaf olabileceği bilgileri yer almaktadır.

YABANCININ TÜRKİYE’ DE ŞİRKET KURMASI, YABANCI TÜRKİYE’ DE ŞİRKET ORTAĞI.

Çalışma İzni Alması Gereken ve Muaf Olan Yabancılar

Türkiye’de Yabancı çalışma izni muaf olan/çalışma izni alması gereken yabancılar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Anonim şirketlerin Türkiye dışında bulunan yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici konumunda çalışan yabancılar çalışma izninden muaf tutulurlar.

Çalışma İzni İçin İstenen Şartlar Nelerdir?

Şirket ortağı yabancıların çalışma izni alabilmeleri için bazı şartları sağlamaları gerekir. Şartlar kanunla belirlenmiştir. Öncelikle çalışma iznine başvuru yapacak şirketin en az 5 T.C vatandaşı çalıştırması zorunludur. Yeni kurulan şirketlerde bu şart, son 6 aylık dönem için istenecektir. Bir diğer koşul: şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olmasıdır. Sermayesi 100.000 TL den az olması akabinde brüt gelirinin en az 800.000 TL veya son sene yapmış olduğu ihracatının en az 250.000 $ olması istenir. Son olarak izni talep eden şirket ortağı yabancının şirket sermayesinde ortaklık payı en az %20, sermaye payı ise en az 40.000 TL olmalıdır.

Yabancının Şirket Kurması İçin Gerekli Evraklar

Yabancıların şirket kurması halinde Yabancı çalışma izni alınabilmesi için düzenlenmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bunlar:

  • Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf,
  • Belirli süreli iş sözleşmesi, işyeri personel listesi, pasaport,
  • En az 6 ay Türkiye’de yaşadığını gösteren ikametgâh belgesi,
  • İl Ticaret Odası’ndan alınan faaliyet belgesi,
  • En güncel haliyle ticaret sicil gazetesi ve son yıla ait vergi dairesi ve SMMM tarafından düzenlenmiş onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti gereklidir. Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılmış olması gerekir
Yabancıların Şirket Kurması veya Ortağı Olması

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir