rusya-vatandaslari-icin-calisma-izni

Türkiye’de Rusya vatandaşları için çalışma izni 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun şartlarına göre alınmaktadır. Türkiye’de çalışmak isteyen Rusya vatandaşlarının çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup, yabancının yurtiçinde ve yurtdışında bulunmasına bağlı olarak başvuru yolu farklılık gösterebilmektedir.

Rusya vatandaşı için çalışma izni yurtiçi başvurusunda bulunabilmesi için Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahip olması gereklidir. Çalışma izni başvurusunda bulunulacak yabancının Türkiye’de ikamet izni yoksa çalışma izni başvurusu için uyruğunda bulunduğu ya da sürekli ikamet ettiği 3. Ülkede bulunan Türk dış temsilciliği aracılığıyla da başvuruda bulunabilir.

Yabancı vatandaşının çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23.maddesine istinaden yabancıya ve yabancı çalıştıran işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Bir işveren yanında çalışma izni almadan çalıştırdığı yabancıya 2.400 Türk Lirası, kaçak olarak yabancı çalıştıran işverene ise her yabancı için 6.000 Türk Lirası para cezası kesilmektedir. Yabancının profesyonel meslek sahibi olup da bağımsız çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, 4.800 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, kaçak olarak çalışan yabancılar İç İşleri Bakanlığı’na bildirilerek Türkiye’den sınır dışı edilmektedirler.

Çalışma izni başvurusu yurt dışındaki Türk temsilcilikleri aracılığı ile yapılmış ve olumlu sonuçlanmış ise 16 haneli referans numarası verilmektedir. Bu referans numarası ile işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılmaktadır.

Çalışma izinleri bazı özel başlıklar altında bulunmaktadır. Bunlar aşağıda ki gibidir;

  1. Bağımsız çalışma izni
  2. Süresiz çalışma izni
  3. Çalışma izni muafiyeti
  4. Çalışma Bakanlığından alınacak izin
  5. Uzun dönem çalışma izni
  6. Turkuaz kart

Rusya Vatandaşları için Çalışma Vizesi Başvurusu 

Başvurular, yurt dışında Türk temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir. Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kâğıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa posta edilecektir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kâğıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir.

Yabancı çalışma izni başvurusunu yurt dışından yapacak ise Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler, çalışma izin talebini ve değerlendirmelerini birlikte Bakanlığa iletirler.

Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Rus vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatla Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

Rus uyruklu yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren elektronik başvurunun yapıldığı tarihten itibaren on işgünü içinde başvuru için istenilen belgeleri Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusunu yurt içinden yapacak yabancının en az altı aylık ikamet izni olması zorunludur. Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.

RUSYA VATANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER.

Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

Rus uyruklu yabancıların çalışma izni başvuruları yurt içinde Çalışma Bakanlığına, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk büyükelçiliklerine yapılır. Yurt dışından yapılan çalışma izni başvuruları Türk büyükelçilikleri Çalışma Bakanlığına iletir. Rus vatandaşı çalışma izni başvurusunu yetkili aracı kurum aracılığıyla da yapabilir.

Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri belirler.

Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması durumunda, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren zaruri bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan çalışma izni başvuruları reddedilir.

Çalışama İzni Başvurusunun Reddedilmesi

Çalışma izni başvurusunda bulunan Rus Vatandaşının başvurusu Uluslararası işgücü politikasına uygun değil ise, yabancı başvurusu sırasında sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgeler sunmuşsa, yabancının çalıştırılmasına yönelik gerekçesi yeterli görülmemiş ise, sadece Türk vatandaşlarının çalışabileceği bir meslek dalı için başvuru yapmışsa, başvurular reddedilir.

Rusya Vatandaşları Turkuaz Kart

Yabancı Rus Vatandaşının Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi göz önünde bulundurularak verilen çalışma izni kartıdır. İlk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart sahibi Rusya Vatandaşı eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Rus Vatandaşı geçerli bir çalışma izni almış ise 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında ki Kanunun 10 uncu maddesine dayanarak verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni yerine geçmektedir.

Yabancı Çalışma İzni sayfamızı ziyaret ederek randevu, başvuru, başvuru ücretleri vs. bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Rusya Vatandaşları İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Rusya vatandaşları için çalışma izni uzatma başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır. Yabancı aldığı iznin uzatma başvurusunu iznin bitmesine iki ay kala yapmalıdır. Ancak bu süreyi doldurup geçiren yabancı çalışma izninin uzatılması için en geç on beş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan şartlara tabidir. Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir. Çalışma izni uzatma başvurusun da bulunan Rus Vatandaşı, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırk beş günü geçirmemek şartı ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki yabancının çalışması kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu yaban Rus vatandaşının bilgileri elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Rusya Vatandaşları için Çalışma İzni Harcı

Rus Vatandaşına verilecek çalışma izin belgeleri ve süre uzatımları 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı olarak alınmaktadır.

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması veya basılı damga konulması suretiyle alınır. Ödeme Pasaport, ikamet izni ve tasdik harçları peşin olarak alınmaktadır.

Çalışma izin belgesi harçlarını tespit etmeye, karşılıklılık ilkesi göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

Rusya Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir