Azerbaycan vatandaşları ikamet izni başvurusunu nasıl yaparlar

Ülkemize vize alarak ya da vize muafiyeti ile gelip bu süreler bittikten sonra da kalmaya devam etmek istiyor ise Azerbaycan vatandaşları ikamet izni almalıdırlar. İkamet izni başvuruları kalınmak istenen ilin ya da ilçenin göç idaresi müdürlüğüne yapılmalıdır. Azerbaycan vatandaşı şartlarının uyduğu ikamet izinlerinden birini tercih ettikten sonra gerekli belgeleri temin edecektir.

İstenilen belgeler ile göç idaresinden alınacak randevu gün ve saatinde şahsen bulunmaları gerekir.

Başvuruda bulunabileceğiniz ikamet izin türleri aşağıda ki gibidir;

Azerbaycan Vatandaşları Kısa Dönem İkamet İzni (Turistik İkamet)

Kısa dönem ikamet izinleri yabancılara her defasında en fazla bir yıllık bir süre için verilmektedir. Azerbaycan vatandaşının turistik İkamet izni süresinin belirlenmesinde, yabancının talebi, gerekçesi ve ikamet izniyle ilgili diğer hususlar değerlendirilmektedir.

Azerbaycan vatandaşları kısa dönem ikamet türlerinden genellikle taşınmaz mal, ticari bağlantı, iş kurma, turizm amaçlı gibi nedenleri tercih etmektedirler.

Kısa dönem ikamet izni mutlaka amacı dışında kullanılmamalıdır. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kişilerin ikamet izinleri iptal edilmektedir.

Kısa dönem ikamet izni alan Azerbaycan vatandaşı çalışma izni almadan çalışamaz. Çalışması durumunda yasal cezalar hem yabancı için hem de işveren için uygulanmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşları Uzun Dönem İkamet İzni

Bu ikamet türünden kalmak isteyen Azeri uyruklu kişilerin ülkemizde kesintisiz olarak en az 8 yıl kalmış olması zorunludur. Azerbaycan vatandaşı olan yabancı uzun dönem ikamet hakkı kazandığında süresiz olarak ve uzatma yaptırmasına gerek kalmadan ülkemiz de ikamet edebilmektedir.

Öğrenci olarak Türkiye’ye gelen Azeri vatandaşının uzun dönem ikamet süresi hesaplanırken öğrenci ikamet izninin yarı süresi kabul görmektedir. Ancak diğer ikamet izinlerinde bu gibi bir durum söz konusu değildir.

Azeri vatandaşı ikamet izni aldıktan sonra sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi gibi durumların dışında kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalması halinde uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izni talep eden Azeri yabancının unutmaması gereken en önemli şart kaldığı ülkeden son üç yıl içinde herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yararlanmamış olmasıdır.

Azerbaycan Vatandaşları Öğrenci İkamet İzni

Azeri vatandaşlarının genellikle tercih ettiği ikamet izinlerinden biri de öğrenci ikametidir. Öğrenci ikamet izni için Türkiye’de herhangi bir üniversite de kayıtlı olmak, doktora yapmak, yüksek lisans vb. gibi eğitim almak için verilmektedir.

Öğrenci ikamet izni alabilen yabancı bu izin türünden yalnızca eş ve çocukları için aile ikamet izni başvurusunda destekleyici olarak başvuru hakkı kazanır. Diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Türkiye’de okul veya fakültelerinde okuyan Azeri vatandaşları ikamet izni harcı ödemeyeceklerdir.

Öğrenci ikamet hakkı kazanan yabancı okula yaptırdığı ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunursa ayrıca sağlık sigortası yaptırmasına gerek yoktur. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Azerbaycan Vatandaşları Aile İkamet İzni

Aile ikamet izinlerinde ki ilk şart evlilik akdini gerçekleştiren kişilerin 18 yaşın da olmasıdır. Aile ikamet izinleri her defasında en fazla iki yıllık bir süre için verilmektedir. Türk Vatandaşı ile evlilik gerçekleştiren Azerbaycan vatandaşları evlendiği kişinin destekleyici şartlarını karşılaması ve kendisi için istenilen şartları da yerine getirdikten sonra ikamet izni alabilmektedir.

Ancak aile ikamet izni alabilmek için anlaşmalı evlilik yaptığı anlaşılan Azeri vatandaşlarının ikamet izni iptal edilir.

Aile ikamet izni yabancının kendisine, kendisinin çocuğuna ikamet izni vermektedir.

Aile ikamet izni alan Azerbaycan vatandaşı aile içi bir şiddet görmüşse ve bunu ibraz edebilirse üç yıl ikamet şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilir. Yine ikamet izni alan Azeri vatandaşının destekleyici eşinin ölümü halinde yabancı aile ikamet izni süresi bitene kadar kalmaya devam edebilir. İkametin süresinin dolması halinde süre şartı aranmadan kısa dönem ikamete geçiş yapabilir. Ancak boşanma durumlarında üç yıl ikamet şartı geçiş başvurularında istenmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları İkamet İzni Başvurusunda İstenilen Belgeler

İstenilen belgeler ikamet izni türünde değişiklik gösterebilir ya da ek belgeler istenebilir. Ancak ortak ikamet belgeleri aşağıda ki gibidir;

 1. Yabancının ya da yasal temsilcisinin imzalayacağı ikamet izni başvuru formu
 2. Pasaport veya Pasaport yerine geçen kimliğin noter onaylı fotokopisi
 3. Biyometrik özellikli dört adet fotoğraf
 4. Düzenli ve yeterli bir geliri olduğuna dair belge
 5. Sağlık sigortası
 6. Adres bilgilerini gösteren belge

Göç İdaresi Müdürlüklerince olumlu değerlendirilen izin talepleri sonrasında ikamet kartının basımının yapılması sağlanmakta ve basımı tamamlanan ikamet kartları posta yoluyla Azerbaycan vatandaşı tarafından başvuru sırasında belirtilen adrese gönderilmektedir. Bu sebepten adres bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir.

Azerbaycan vatandaşları Göç İdaresi ikamet izni uzatma başvurusu için izin süresinin bitmesine 60 gün öncesine kadar herhangi bir zamanda, vize ya da vize muafiyet süresi içinde ya da bu sürelerin 10 güne kadar aşılmış olması halinde, çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin ise sona erme tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.

İkamet izinlerinden herhangi biriyle Türkiye’de kalan Azeri vatandaşların sahip oldukları ikamet izni gerekçeleri sona ermiş ancak Türkiye’de ikamet etmeye devam etmek istiyorlarsa kalış amaçlarına uygun başka bir ikamet izni için başvuru yapmaları gereklidir. Bu başvuruyu, ikamet izni gerekçelerinin bitiminden itibaren 10 gün içinde yapmaları gereklidir.

İkamet izinlerinden biri ile kalan Azerbaycan vatandaşlarının bu ikamet iznini almasını sağlayan gerekçelerine ek olarak başka bir ikamet izni almasını sağlayan yeni gerekçeler de ortaya çıktıysa mevcuttaki oturum izni ile ikamet etmeye devam edebileceği gibi yeni gerekçeleri ile yeni bir oturum izni başvurusunda da bulunabilir.

Azerbaycan Vatandaşları İkamet İzninin Ret Alması

Alınmış olunan ikamet izinlerini amacı dışında kullanmak ya da ikamet izni alınmasında ki şartların ortadan kalkması gibi durumlarda iptal edilmesi veya başvurulan ikamet izninin ret edilme hakkı her zaman saklıdır. Bu durumlar şöyledir;

 • Kısa dönem ikamet izni için istenen şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi ya da uygun koşulların ortadan kalkması gibi durumlarda Azeri vatandaşın başvurusu reddedilir.
 • Alınmış olan iznin, alınış amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde izin iptal edilir.
 • Azeri vatandaşının zorunlu kamu hizmeti, görevi, eğitim veya sağlık nedenleri dışında bir nedenle son 1 yıl içinde toplamda 120 günden fazla Türkiye dışında kalması halinde izni iptal edilir.
 • Yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme kararı olması ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde ikamet izni verilmez, verilmiş olsa bile iptal edilir ya da uzatma başvurusunda bulunamaz.
 • Yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesi oturum izninin iptal edilmesine sebep olur.
 • Öğrenci ikamet izni için istenen şartların yerine getirilmemesi ya da bu şartların ortadan kalkması halinde oturum izni iptal edilir.
Azerbaycan Vatandaşları İkamet İzni

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir